Karleby

Långbrogatan 15 (öppna utrymmet mitt i köpcentret Kallestorg)
67100 Karleby

 

registratur.osterbotten@te-byran.fi

 

 

Öppethållningstider:

mån-tis 9-12 och 13-16

De kunder som kommer utan tidsbokning betjänas av sakkunnig. Hon/han ger vägledning i att söka jobb och att använda nättjänster samt tar emot dokument.

 

Landsomfattande telefonbetjäning:

tel. 0295 025 510  (personkunder) (mån–fre kl. 9.00–16.15)

Arbetsgivare och företagskunder telefonbetjäning:

tel. 0295 056 001 (mån-fre kl. 9.00–16.15)
foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi

 

 

 

Kannus

Vi betjänar endast med tidsbeställning.

Asematie 1
69101 Kannus

Uppdaterad: 13.02.2024