Karleby

Långbrogatan 15 (öppna utrymmet mitt i köpcentret Kallestorg)
67100 Karleby

 

Öppethållningstider:

mån-ons 9-12 och 13-16

De kunder som kommer utan tidsbokning betjänas av sakkunnig. Hon/han ger vägledning i att söka jobb och att använda nättjänster samt tar emot dokument.

 

Landsomfattande telefonbetjäning mån–fre kl. 9.00–16.15

0295 056 001 (arbetsgivar- och företagstjänster)

0295 025 510 (personkunder)

registratur.osterbotten@te-byran.fi

 

Kannus

Vi betjänar endast med tidsbeställning.

Asematie 1
69101 Kannus

Uppdaterad: 21.11.2022