Verksamhetsstället i Vasa

Wolffskavägen 35 B,

Postadress: PB 66, 65101 VASA

 

Öppethållningstider:

mån-ons kl. 9–12 och 13-16 utan tidsbokning, andra tider endast med tidsbokning

Telefonbetjäning mån–fre kl. 9.00–16.15

0295 056 001 (arbetsgivar- och företagstjänster)

0295 025 510  (personkunder)

e-post: registratur.osterbotten(at)te-byran.fi

E-
tjänster