Vasa

Wolffskavägen 35 B,

Postadress: PB 66, 65101 VASA

 

e-post: registratur.osterbotten@te-byran.fi

 

 

 

Öppethållningstider:

mån-ons kl. 9–12 och 13-16 utan tidsbokning, andra tider endast med tidsbokning.

De kunder som kommer utan tidsbokning betjänas av sakkunnig. Hon/han ger vägledning i att söka jobb och att använda nättjänster samt tar emot dokument.

 

Landsomfattande telefonbetjäning:

tel. 0295 025 510  (personkunder) (mån–fre kl. 9.00–16.15)

Arbetsgivare och företagskunder:

tel. 0295 056 001 (mån-fre kl. 9.00–16.15)
foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi

 

 

Uppdaterad: 18.08.2023