Verksamhetsstället i Kaustby

 

Kappelintie 13

Postadress: PB 14, 69601 KAUSTBY

 

Öppethållningstider:

P.g.a. koronavirusepidemi har kontoret tillsvidare ingen personlig kundmottagning. Du kan lämna post i postlådan nära ingången.

Det närmaste öppna kontoret finns i Karleby. Adress och öppethållningstider hittas i kontaktuppgifterna för kontoret i Karleby.

 

0295 056 001 (arbetsgivar- och företagstjänster)

0295 025 510  (personkunder)

e-post: registratur.osterbotten(at)te-byran.fi

E-
tjänster