Jobbsök- och Karriärträningar

Jobbsökningsfärdigheter kan studeras i TE-byråernas jobbsökarträningar 

Att söka jobb är en färdighet som kan studeras. Då du utvecklar dina jobbsökningsfärdigheter lär du dig

  • att bedöma ditt eget kunnande och forma det till en arbetsansökan och CV
  • hur företag rekryterar personal och
  • använda de jobbsökningskanaler som passar dig bäst.

När du har studerat jobbsökningsfärdigheter kan du söka information om arbetsmarknaden, företag och arbetsplatser bättre. Att utveckla jobbsökningsfärdigheter är

  • självständig informationsinsamling och guidning till informationens källa
  • diskussion om det egna kunnandet med handledaren och andra deltagare och
  • att utarbeta en arbetsansökan och meritförteckning under handledning.

 

Under karriärträningen får du handledning och stöd för att utreda olika karriäralternativ

Under karriärträningen får du information, rådgivning, handledning och stöd för att tydliggöra dina yrkesvals- och karriäralternativ, söka till utbildning och utveckla arbetslivsfärdigheter. Träningen hjälper dig att hitta dina styrkor och en ny riktning i din karriär.

Under träningen gör du upp en genomförbar karriär- och sysselsättningsplan åt dig själv. Dessutom kan du under utbildningen avlägga ett kompetenspass, till exempel hygienpass eller arbetssäkerhetskort. 

Träningen sker i regel i grupp, men du får dessutom individuell handledning.

 

Kolla följande träningar i evenemangskalendern

Uppdaterad: 18.08.2023