RekryteringsUtbildning

RekryteringsUtbildning är att bra alternativ om du inte hittar kompetenta medarbetare. Utbildningen skräddarsys för företagets behov. Den omfattar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet och arbetspraktik. De som klarar utbildningen får jobb i företaget.

Utbildningen finansieras av arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen. Arbetsgivarens andel är 30 procent av totalpriset enligt upphandlingskontraktet.

Österbottens TE-byrå har tillsammans med företagen satsat på anskaffning av ny arbetskraft genom RekryteringsuUbildning. Vi har utvecklat en flexibel modell och via den kan vi utbilda nya arbetstagare, både enstaka personer och större grupper; t.o.m. 10-15 nya arbetstagare per gång. Samarbetet med utbildarna löper bra. Efter utbildningen är sysselsättningsprocenten 100 %.

Läs hurdana erfarenheter Kosila och Veslatec, två helt olika företag, har om RekryteringsUtbildning:

  •  

Uppdaterad: 06.07.2023