Aktuellt

« Tillbaka

Sysselsättningsöversikt för juli: Arbetslösheten fortsatte att minska

Trender:

  • Arbetslösheten inom området för NTM­-centralen i Österbotten fortsätter att minska: antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 6,6 % jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol och antalet personer som permitterats på heltid minskade med 6,3 %.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar fortsättningsvis. Antalet arbetslösa under 25 år minskade med 9,7 % jämfört med året innan.
  • Långtidsarbetslösheten minskar. Även antalet personer som har varit arbetslösa i över två år minskar.
  • Antalet lediga arbetsplatser minskar. Antalet nya lediga arbetsplatser var i juli 12,2 % färre än för ett år sedan.
  • Antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster minskar. Antalet deltagare i tjänster var totalt 3 886 i slutet av juli.

Läs hela översikten https://bit.ly/30sOZvn

Meddelande av NTM-Centralen i Österbotten https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-pohjanmaa

 

 

 

 

 


E-
tjänster