Aktuellt

« Tillbaka

Sysselsättningsöversikt för april: Arbetslöshetsgraden för området för Österbottens NTM-central 5,9 % är den lägsta i hela landet

Trender:

 

  • Arbetslösheten inom området för NTM-centralen i  Österbotten fortsätter att minska: antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 11,6 % jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol och  antalet personer som permitterats på heltid minskade med 19,8 %.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar fortsättningsvis. Antalet arbetslösa under 25 år minskade med 14,5 % jämfört med året innan.
  • Långtidsarbetslösheten minskar. Även antalet personer som har varit arbetslösa i över två år, minskar.
  • Antalet lediga arbetsplatser har ökat redan länge. Vid Österbottens TE-byrå fanns under april sammanlagt 4 632 lediga arbetsplatser, vilket var 820 platser (+ 21,5 %) fler än för ett år sedan.
  • Antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster minskar. Antalet deltagare i tjänster var totalt 5 287 i slutetav april.

Läs hela översikten här


E-
tjänster