Aktuellt

« Tillbaka

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten minskar fortfarande inom vårt verksamhetsområde (Österbotten och Mellersta Österbotten) och den är den lägsta i hela Fastlandsfinland, 5,7 %

Trender:

  • Arbetslösheten inom området för NTM-centralen i Österbotten fortsätter att minska: antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 2,3 % jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Antalet personer som permitterats på heltid ökade med 108 personer, 40,9 %, jämfört med oktober förra året.
  • Minskningen av arbetslösheten hos unga upphörde. Antalet arbetslösa under 25 år ökade med 4 personer jämfört med året innan.
  • Långtidsarbetslösheten minskar. Även antalet personer som har varit arbetslösa i över två år, minskar.
  • I oktober var antalet nya lediga arbetsplatser 0,6 % mer än för ett år sedan.
  • Antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster minskar. Antalet deltagare i tjänster var totalt 4 994 i slutet av oktober.

Läs hela översikten här


E-
tjänster