Aktuellt

« Tillbaka

Rekryteringsproblem? Samanskaffning är ett bra verktyg.

På Österbottens arbets-och näringsbyråns (TE-byråns) område är sysselsättningsläget bra. Arbetslöshetsgraden är i tio kommuner under fem (5) % dvs. det gäller fullsysselsättning i dessa kommuner.  Rekryteringen går därför inte lika lätt som tidigare. Många företag har säkert märkt det på ett sätt eller annat.

Det är tur att det finns verktyg som man kan använda i situationer då det helt enkelt inte finns ledig arbetskraft till arbetsuppgifterna. Vi på Österbottens TE-byrå är måna om att företagen på området växer och mår bra. Brist på arbetskraft är ett hinder för tillväxt och därför jobbar vi mycket med detta tillsammans med företagarna på vårt område. En viktig sak är att se till att vi har ett bra utbud på utbildning som tryggar behovet och att utbildningarna verkligen motsvarar arbetsmarknadens behov. Vi följer med signalerna från företagarna och anpassar utbildningsutbudet enligt behovet.

För situationer när behovet är brådskande har vi ett annat verktyg den sk. samanskaffade utbildningen där företaget och NTM-centralen delar på kostnaderna för utbildningen och företaget får en utbildning som passar just för deras behov.

Läs mer i bloggtexten av Rose-Marie Lillmangs, en av våra experter ang. rekryteringsutbildning.

 

 

 


E-
tjänster