Aktuellt

« Tillbaka

Skräddarsydda utbildningar är ett bra sätt att avhjälpa arbetskraftsbristen

Arbetslöhetsgraden inom vårt verksamhetsområde (Österbotten, Mellersta Österbotten) var i augusti igen den lägsta i hela landet, 6, 1 %. Motsvarande siffra för hela landet var 8,9 %. Det fina sysselsättningsläget har tyvärr lett till rekryteringsproblem inom många områden. Våra skräddarsydda utbildningar är ett bra sätt att av avhjälpa arbetskraftsbristen.

Läs mer på hemsidan för Österbottens NTM-central


E-
tjänster