null Hankinnoilla työllistäminen vauhtiin - hankehaku on avattu 1.12.

Hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelman työllisyyspoliittisen avustuksen haku on avattu kunnille 1.12.2020. Haku on auki 31.12.2020 saakka ja se toteutetaan kaikissa TE-toimistoissa samanaikaisesti.

Valtakunnallisena tavoitteena on saada käyntiin 15 hanketta, joissa on mukana useita kuntia kehittämässä uutta työllistävää yhteistyötä julkisissa hankinnoissa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma tähtää hallitusohjelman mukaisesti siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. Näin voitaisiin helpottaa esimerkiksi osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja hanketta koordinoi Suomen Kuntaliitto. Nyt käynnistettävät kuntien hankkeet muodostavat hankeverkoston.

Kuntaliitto järjestää kunnille suunnatun infotilaisuuden keskiviikkona 9.12.2020 klo 10-11. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena ja kutsu lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tapahtumaa. Tilaisuudessa käydään läpi hankehakua ja vastataan mahdollisiin kysymyksiin.
Ilmoittautuminen Työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku -infotilaisuuteen (kuntaliitto.fi)

Lue koko uutinen:
Hankinnoilla työllistäminen vauhtiin - hankehaku aukeaa 1.12.