null Kelan ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kampanja: Työn ja työttömyysturvan voi yhdistää

Tiesitkö, mikä on soviteltu työttömyysturva ja miten se toimii?

Kelan ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) yhteisessä markkinointikampanjassa kerrotaan, miten soviteltu työttömyysturva toimii. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten satunnaisten töiden ohella voi saada työttömyysetuutta. Kampanja on kohdennettu erityisesti nuorille.

Satunnaisten töiden tekeminen on yleistä

Jos työttömyysturvaa saava tekee osa-aikaisia tai keikkatöitä, niiden palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa. Vuonna 2018 ansiopäivärahan saajista 36 %:lle maksettiin soviteltua työttömyysturvaa. Kelan työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavista noin 21 % sai viime vuonna soviteltua työttömyysetuutta.

Palkan ja työttömyysturvan yhteensovittaminen muuttui helpommaksi huhtikuun alussa, josta lähtien palkka on vaikuttanut työttömyysetuuteen vasta siinä vaiheessa, kun se on maksettu. Aiemmin palkka huomioitiin ansainta-ajankohdan mukaan, ja palkkatietojen odottaminen viivästytti työttömyysturvan maksuja.

Lue lisää:
Työn ja työttömysturvan voi yhdistää (elamassa.fi)