null Lapissa elokuussa 10 970 työtöntä työnhakijaa

Työttömyyden aleneminen jatkui Lapissa elokuussa sekä lomautettujen että muun työttömyyden osalta. Koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin edelleen työttömyydessä. Lapin matkailun tilanne lisäksi vaikuttaa maakunnan työttömyyden kehitykseen. Matkailupainotteisilla paikkakunnilla työttömyys on korkealla tasolla, palvelu- ja myyntialojen työnhakijoita on normaalia enemmän ja työmahdollisuuksia on tarjolla aiempia vuosia vähemmän. Kaiken kaikkiaan avoimet työpaikat ovat vähentyneet kolmanneksella.

Työttömiä oli elokuussa 1 860 (-15 %) vähemmän kuin heinäkuussa. Ero viime vuoden työttömien määrään on pienentynyt, mutta työttömiä oli edelleen 2 410 (28 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 13,5 % ja koko maassa 12,5 %. Kunnittaiset erot ovat huomattavia ja työttömien osuus työvoimasta vaihteli Simon 9,6 %:sta Pelkosenniemen 21,0 %:iin.

Työttömistä 6 320 oli miehiä ja 4 660 naisia. Elokuun aikana naisten työttömyys väheni selvästi enemmän (­21 %) kuin miesten työttömyys (­9 %). Vuodentakaiseen verrattuna miesten ja naisten työttömyys onlisääntynyt suunnilleen saman verran.

Nuorten työttömyys on ollut muun työttömyyden kehitystä positiivisempaa.

Työttömiä oli kaikissa ikäryhmissä enemmän kuin viime vuoden elokuussa, mutta erot ikäryhmien

välillä ovat huomattavia. Työttömyyden lisääntyminen on kohdistunut eniten ikäryhmiin 25-­29­ -vuotiaat, 35­39 ja 40­-44 ­-vuotiaat (40­ 41 %). Vähiten työttömyys on kasvanut ikäryhmissä alle 20 ­vuotiaat (9 %) ja 60­vuotiaat ja vanhemmat (15­17 %).

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta. Koko elokuun työllisyyskatsaus on saatavilla selainversiona ja pdf-muodossa osoitteessa http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx.