null Lapissa kesäkuussa 14 185 työtöntä työnhakijaa

Työllisyyskatsaus. Lapissa on kesäkuussa ollut noin 14 200 työtöntä työnhakijaa, ja heistä lomautettuja on ollut 3 330. Maakunnassa on ollut 177 160 asukasta ja heistä työllisiä on ollut 79 000. Maakunnan työllisyysaste on ollut 70,4 prosenttia.

Klikkaa yllä olevaa kuvaa isommaksi.

Koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden hallittu purkaminen näkyy työttömyyden ja lomautusten vähenemisenä. Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 14 185 henkilöä, mikä on 1 110 henkilöä vähemmän kuin toukokuussa ja 4 530 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömiä oli vielä 47 % enemmän.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 17,5 %, kun koko maassa työttömyysprosentti oli 15,8 %. Lapin sisällä kuntien työttömyyden kehitys näyttäytyy erilaisena, mikä johtuu kuntien erilaisesta elinkeinorakenteesta. Matkailupainotteisiin kuntiin rajoitustoimenpiteiden vaikutukset iskivät rajuimmin ja näkyvät edelleen korkeana työttömyytenä.

Lapissa kesäkuussa alhaisin työttömyysprosentti oli Pellossa 11,8 % ja korkein Pelkosenniemellä 26,7 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta. Työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan selainversiona sekä pdf-muodossa (www.temtyollisyyskatsaus.fi).