null MuutosKoulutus Stora Enson henkilöstölle herättää kiinnostusta

Elokuussa Stora Ensolta  irtisanottu Tuomas Jääskö ei jäänyt laakereille makaamaan, vaan lähti heti syyskyyn alussa Lappian logistiikka-alalle hakemaan uutta osaamista.  Koulutus avaa hänelle monia uusia työllistymismahdollisuuksia.


Koulutus antaa hänelle esimerkiksi alalla vaadittavat kortit ja ammattipätevyydet. Koulutuksen aikana on myös mahdollisuus tutustua uusiin yrityksiin ja jossain vaiheessa jatkaa opiskelua vaikka oppisopimuksella.


Tuomas on erittäin tyytyväinen alan valintaan sekä Ammattiopisto Lappian koulutukseen että  kouluttajiin, joita tässä  kuvassa edustaa Kimmo Pelander.

Tukea tarjotaan uudelleen työllistymiseen

MuutosKoulutus on tarkoitettu vain Stora Enson ja Efora Oy Veitsiluodon tulosyksikön YT-neuvotteluiden seurauksena irtisanotuille henkilöille. MuutosKoulutuksen tavoitteena on tukea irtisanottuja työntekijöitä uudelleen työllistymisessä sekä auttaa heitä löytämään koulutuksien avulla nopeasti uusia työuria.

Koulutuskokonaisuus räätälöidään henkilön tarpeiden mukaisesti. Koulutus riippuu lähtötasosta, C-kortti nopeuttaa. Koulutuksen kesto on 60 päivää sisältäen työelämässä oppimista henkilökohtaistetusti.

Koulutus toteutetaan lähi- ja/tai verkko-opetuksena ja sisältää oppilaitoksen tiloissa tai työkohteissa tapahtuvaa harjoittelua sekä työelämässä oppimista alan yrityksessä.

Tutustu Muutoskoulutukseen tästä linkistä (lappia.fi)