null Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta

Perhevapaalta työelämään -hankkeen valmennuspalvelut ovat alkamassa marraskuun aikana. Valmennus on suunnattu kaikille perhevapaalla oleville vanhemmille, jotka kykenevät osallistumaan kotimaisilla kielillä toteutettavaan palveluun. Lapissa palvelua järjestetään Rovaniemellä, Kittilässä ja Torniossa.

Hankkeen palvelut on suunnattu eri työmarkkina-asemissa oleville perhevapaalaisille. Palvelujen sisältö on suunniteltu siten, että niistä hyötyvät niin jo työsuhteessa olevat kuin työttömät, korkeasti koulutetut ja matalamman koulutustason omaavat perhevapaalaiset. Palvelujen tavoitteena on edistää asiakkaiden paluuta perhevapaalta työmarkkinoille siten, että asiakkailla on palvelun jälkeen selkeät tiedot työelämään palaamista sujuvoittavista vaihtoehdoista.

Valmennus on sisällöltään monipuolinen ja huomioi erilaisissa työmarkkinatilanteissa olevat perhevapaalaiset. Palvelussa asiakkaat saavat erityisesti itsetunnon, voimavarojen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen liittyvää tukea. Lisäksi valmennus keskittyy työnhakuvalmiuksien kehittämiseen, ammatinvalinnan ohjaukseen ja koulutusvaihtoehtojen selventämiseen sekä yrittäjyyden mahdollisuuksien esiintuonnin teemoihin.

Palvelun keskiössä on perhevapaalla olevien vanhempien jo olemassa olevien taitojen esiin tuominen ja palvelun sisältö räätälöidään jokaiselle osallistujalle sopivaksi aina asiakkaiden omista lähtökohdista. Palvelu koostuu kuudesta ryhmävalmennuskerrasta ja kuudesta yksilövalmennuskerrasta, joiden yhteydessä asiakkaille laaditaan työelämään siirtymistä tukeva etenemissuunnitelma.

Palvelua järjestetään viiden maakunnan alueella. Lapissa palvelua on tarjolla Rovaniemellä, Kittilässä ja Torniossa. Oman alueesi tai kunnan palveluun voit hakeutua, mikäli asut hankkeessa mukana olevan kunnan tai sote-yhtymän toiminta-alueella. Palvelun toteuttajina toimivat kokeneet valmennuspalvelujen tuottamiseen erikoistuneet tahot, Lapin yliopisto (Rovaniemi), Lappia-Koulutus Oy (Tornio) ja Tamora Oy (Kittilä).

Ilmoittautuminen palveluun (alla olevasta linkistä) sähköisesti tai suoraan neuvolakäynnin yhteydessä. Palveluun osallistuvien vanhempien lapsille on järjestetty lastenhoito valmennuksen ajaksi. Palvelut päättyvät kesä-heinäkuun vaihteessa 2020.

Ilmoittautuminen palveluun

Lisätietoa: