null Työnantajalla 9.4. alkaen velvollisuus ilmoittaa vähintään kymmenen työntekijän irtisanomisesta TE-toimistolle

Työnantajan on 9.4.2020 alkaen ilmoitettava työntekijöiden irtisanomisesta TE-toimistolle, jos tuotannollisella tai taloudellisella perusteilla irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen.
Vastaava velvollisuus koskee työnantajia, joka irtisanoo vähintään kymmenen työntekijää yritystä koskevan saneerausmenettelyn tai konkurssiin asettamisen vuoksi.

TE-toimistolle ilmoittamisen lisäksi työnantajan on edellä mainituissa tilanteissa tiedotettava irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Työllistymissuunnitelma tehdään työntekijän ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

TE-toimistolle tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohdat.Ilmoituksen tekemiseen liittyvissä käytännöissä kannattaa olla tarvittaessa yhteydessä TE-toimistoon.

Lue lisää

Työnantajalle velvollisuus ilmoittaa vähintään kymmenen työntekijän irtisanomisesta TE-toimistolle (TEM:n tiedote 26.3.2020)