null Työttömyysturvalakiin on tullut väliaikainen muutos

Työttömyysturvalain päivärahan määrää ja kestoa koskevaan lakiin on tullut väliaikainen muutos, jonka mukaan 1.7.2020 tai sen jälkeen maksettu työttömyyspäiväraha ei kerrytä enimmäisaikaa. Lainmuutos on voimassa ajalla 1.7.–31.12.2020 ja se koskee kaikkia työttömyyspäivärahan saajia. Muutos on tehty työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 7 §:n 4 momenttiin.

Näin ollen myös velvoitetyöllistettävien henkilöiden työttömyyspäivärahan maksaminen jatkuu 1.7. jälkeen, jos enimmäisaika ei ole tullut täyteen 30.6.2020 mennessä, mutta täyttyisi 1.7.–31.12.2020 (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 11 luvun 1 §). Koska maksetut päivät eivät tänä aikana kerrytä enimmäisaikaa, työllistämisilmoitusta ei tehdä kunnalle. Kunnan velvollisuus järjestää velvoitetyö siirtyy vuoden 2021 puolelle.

Käytännössä ne työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat työttömyyskassan ansiosidonnaisella tai Kelan päivärahalla vielä 1.7.2020, eivät siirry 1.7.–31.12.2020 välisenä aikana työmarkkinatuelle, koska päivärahapäivät eivät kulu kyseisenä aikana. Kuntien ei siis tarvitse järjestää velvoitetyötä näille asiakkaille, koska asiakkaat eivät siirry työmarkkinatuelle ennen ensi vuotta.

Mikäli asiakas on siirtynyt työmarkkinatuelle ennen 1.7.2020, TE-toimisto lähettää asiakkaan osalta työllistämisilmoituksen kuntaan normaalisti ja kunnan tulee järjestää velvoitetyö.

Kunta on voinut saada kesäkuun lopussa ennen väliaikaista lakimuutosta TE-toimistolta työllistämisilmoituksia. Mikäli kunnalla ei ole työllistämisvelvoitetta väliaikaisen lain perusteella, mutta kunnasta on lähetetty jo tulleen työllistämisilmoituksen perusteella palkkatukihakemus TE-toimistoon, TE-toimistosta otetaan kuntaan yhteyttä ja kerrotaan tilanteesta.

Lisätietoja kunnille työsopimuslainsäädännöstä ja työllistämisilmoituksesta

Mikäli teillä tulee kysymyksiä työsopimuslainsäädäntöä koskien – esimerkiksi tilanteessa, jossa työsopimus halutaan purkaa, koska asiakas ei olekaan velvoiteoikeutettu – voitte ottaa yhteyttä omiin juristeihinne tai esimerkiksi kuntaliittoon työsopimuslainsäädännön tulkinnasta.

Mikäli olette saaneet työllistämisilmoituksen ja teillä on asiasta kysyttävää, lisätietoja antaa työllistämisilmoituksen tehnyt virkailija. Virkailijan yhteystiedot löytyvät työllistämisilmoituksesta.