null Yhteishaku alkaa helmikuussa - tärkeää tietoa alle 25-vuotiaalle nuorelle

Oletko alle 25-vuotias ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia? Sinulla on velvollisuus hakea koulutuspaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin, jotta saat työttömyysturvaa. Hakuvelvollisuus täyttyy, kun haet keväällä vähintään kahta syksyllä alkavaa opiskelupaikkaa, joiden pääsyvaatimukset täytät. 

Millaiseen koulutukseen voin hakea? 

Voit hakea koulutukseen yhteishaussa, mutta haettavan koulutuksen ei ole pakko kuulua yhteishakuun. Se voi olla myös muuta koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia, kuten yliopisto-opintoja. Yhteishakujen ajankohdat: 

  • toinen aste (lukiot ja ammattikoulut) 23.2.-23.3.2021 

  • korkeakoulut (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) 17.3.-31.3.2021

Voit myös hakea kahta nuorille tarkoitettua lukiopaikkaa, jos olet suorittanut vain peruskoulun oppimäärän. Huolehdithan lukiossa, että opintojen laajuudeksi tulee vähintään 75 kurssia. 

Jos olet kevään abiturientti, sinun täytyy hakea abikeväänä koulutukseen, joka alkaa syksyllä ja antaa ammatillisia valmiuksia. 

Mitä edellytyksiä työttömyysturvan saamiselle on? 

Työttömänä työnhakijana tehtäväsi on hakea työ- tai koulutuspaikkaa. Siksi saat työttömyysetuutta, joka voi olla joko työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa. 

Menetät oikeuden työmarkkinatukeen syyslukukauden alusta 1.9. lukien, jos 

  • jätät ilman pätevää syytä hakematta koulutukseen  

  • omalla menettelylläsi aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen 

  • kieltäydyt koulutuksesta 

Jos olet nuori ja haet työttömyyspäivärahaa, sinulla on myös velvollisuus hakea koulutukseen, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia. Aiemmin velvollisuus on ollut vain nuorilla, jotka saavat työmarkkinatukea. Nyt oikeutta työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen määrittävät samat säännökset. 

Voit saada työmarkkinatukea, jos 

  • tulet ensi kertaa työmarkkinoille 

  • olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan 

Tukea voi saada vain Suomessa asuva työnhakija. Oikeus tukeen alkaa aikaisintaan päivästä, jolloin ilmoittaudut TE-toimistoon. Hakuvelvollisuus perustuu työttömyysturvalakiin ja koskee myös ase-/siviilipalveluksessa olevia. 

Lisätietoa saat tarvittaessa koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta: 0295 020702.