null Työttömyysturvan poikkeussäännöksiä jatketaan 30.9.2021 asti

Kesäkuun 2021 loppuun voimassa olevia työttömyysturvan poikkeussäännöksiä jatketaan syyskuun 2021 loppuun.

Seuraavia poikkeussäännöksiä jatketaan:

  • Työttömyysturvan suojaosan korotus
  • Liikkuvuusavustuksen matka-ajan edellytys pysyy lyhennettynä
  • Työttömyysetuutta voidaan myös jatkossa maksaa laajennetusti ennakkona
  • Etuushakemusten käsittelyn kevennys
  • Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen

Lue poikkeussäännösten sisällöistä ja aikataulusta tarkemmin sosiaali- ja terveysminsteriön tiedotteesta: