Unga

Är du ung? Ta chansen!

Visste du att sysselsättningen i området för Österbottens TE-byrå (= Österbotten och Mellersta Österbotten) är en av de bästa i hela landet? I området erbjuds många olika arbets- och utbildningsmöjligheter. På denna sida hittar du information om de olika möjligheterna. Med hjälp av TE-byråns tjänster kan du få delta i arbets- eller utbildningsprövning och bekanta dig med olika branscher och yrken, om du inte hittat arbetsplats eller studieplats.

Anmäl dig som arbetssökande

Lediga jobb

Tjänster för unga och ungdomsgarantin

Utkomstskydd

Yrkesval och utbildning

Utbildning

Stöd för sysselsättning, om du inte genast hittar arbets- eller studieplats

Verkstäder

Uppsökande ungdomsarbete

Rehabilitering

Hälsoundersökning för arbetslösa: Många som har korttidsarbetat eller studerat har inte fått chansen att gå på arbetshälsoundersökning före de har blivit arbetslösa. Du har enligt lag rätt till en hälsoundersökning. Du kan be om remiss från TE-byråns sakkunniga.

Hälsogranskning för en arbetslös arbetssökande (pdf)

Blivande företagare

 

Uppdaterad: 18.08.2023