null Lapissa helmikuussa 8 680 työtöntä työnhakijaa

Koronavirustilanteen vaikutukset eivät vielä näkyneet helmikuun työnvälitystilastojen pohjalta laaditussa työllisyyskatsauksessa. Vaikutukset tulevat näkymään vasta seuraavien kuukausien työllisyyskatsausten antamassa tilannekuvassa.

Lapissa oli helmikuun lopussa 8 680 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 200 (2 %) vähemmän kuin tammikuussa ja lähes 320 (4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden kehitys oli Lapissa parempi kuin koko maassa. Koko maassa työttömiä oli yli 2 300 (1 %) enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Työttömien määrä laski enää kuuden ELY-keskuksen alueella, eniten Kainuussa ja Lapissa.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,7 % vaihdellen seutukunnittain Tunturi-Lapin 7,8 %:sta Itä-Lapin 13,9 %:iin ja kunnittain Muonion 6,1 %:sta Savukosken 19,9 %:iin. Koko maan keskimääräinen (9,5 %) alittui kahdeksassa ja 10 % yhdeksässä Lapin kunnassa. Työttömyys väheni vuodentakaisesta eniten Torniolaakson ja Kemi-Tornion seutukunnissa.

Lomautusten lisääntyminen jatkui. Työttömistä noin 810 oli lomautettuja, mikä on 100 (14 %) enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui helmikuun lopussa 3 515 lappilaista, mikä on noin 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyyden väheneminen kohdistui eniten 20-29 -vuotiaisiin, sen sijaan 30-39-vuotiaita työttömiä oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyyden vuosikehitys on kääntynyt kasvuun.

Työvoiman kysyntä oli edelleen vilkasta. TE-toimistossa oli helmikuussa Lapissa avoinna yli 5 000 työpaikkaa. 

Seuraava työllisyyskatsaus (maaliskuu 2020) julkaistaan 23.4.2020

Lapin ELY-keskuksen helmikuun 2020 työllisyyskatsaus (temtyollisyyskatsaus.fi) 

Lisätietoja: 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 039 636