null I april minskade arbetslösheten och antalet lediga arbetsplatser ökade, men långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 938 färre (-36,6 %) än för ett år sedan, i början av coronaviruspandemin. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 533. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 26,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (7,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,1 %.

I slutet av april var antalet heltidspermitterade 1 329 dvs. 4 451 färre än för ett år sedan (-77,0 %). Det fanns 704 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 239 personer (-25,3 %) färre än ett år tidigare.

Arbetslösheten minskade i alla yrkesgrupper, på alla utbildningsnivåer, i nästan alla yrkesgrupper och i nästan alla kommuner, men långtidsarbetslösheten fortsatte att öka

Antalet arbetslösa minskade i alla åldersgrupper, mest i åldersgruppen för 35-39 -åriga (-45,1 %). Mest arbetslösa (1 199) fanns det i åldersgruppen för 60-64 -åriga. Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år var 1 066, vilket är 680 färre än för ett år sedan och 96 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25-29 år var 930, vilket är 622 färre än ett år tidigare. Arbetslösheten minskade på alla utbildningsnivåer, mest bland dem som avlagt examen på andra stadiet. Arbetslösheten minskade i alla andra yrkesgrupper förutom bland militärer, mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (-1 105). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Larsmo (2,3 %) och störst i Lestijärvi (11,6 %). Arbetslöshetsgraden i Vasa var 9,9 %, i Karleby 9,4 % och i Jakobstad 7,8 %.

Långtidsarbetslösheten ökade med 790 personer jämfört med året innan (+ 44,1 %): i slutet av april fanns det 2 583 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Av de långtidsarbetslösa hade 988 (+196) varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Antalet lediga arbetsplatser ökade betydligt jämfört med föregående år

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 836 nya lediga jobb, vilket är 1 322 (+ 87,3 %) fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under april fanns det totalt 6 544 lediga arbetsplatser, vilket var 2 506 platser (+61,9 %) fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade i nästan alla yrkesgrupper, mest i yrkesgruppen för specialister (+ 351).

- Det har även funnits gott om sommarjobbsplatser i sökning denna vår. De största rekryteringarna har redan gjorts, men fortfarande finns det en stor mängd sommarjobbsplatser i sökning inom vårt verksamhetsområde. Det är främst inom vård-, försäljnings-, service- och industribranscher som det ännu söks sommararbetare, berättar direktör Mika Palosaari från Österbottens TE-byrå.

Aktiveringsgraden ökade jämfört med situationen året innan

I april deltog 4 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden. Detta är 441 fler än ett år tidigare och 110 fler än under föregående månad. Aktiveringsgraden var 35,9 % i slutet av april, när den för ett år tidigare var 24,4 %.

- Det är mycket glädjande att aktiveringsgraden och det ökade deltagandet i tjänster fortsättningsvis ökar, den positiva trenden i aktiviteten märktes redan senaste månad. Det torde påvisa att coronaviruset har minskat sitt grepp och det har varit möjligt att utföra olika åtgärder, konstaterar Mika Palosaari.

Läs hela