null Sommarpaus i behandlingen av ansökningar om startpeng i juli

Ämnar du starta eget/söka startpeng?

Om du planerar företagsverksamhet och ansökan om startpeng inom området Österbotten eller Mellersta Österbotten, kontakta först Österbottens TE-byrå tfn 0295 056 001. Sakkunniga ger dig råd och anvisningar om ansökningsprocessen.

Kom ihåg att vi har avvikande behandlingstider på sommaren.

SOMMARPAUS 1.7.-31.7.2021

Ta kontakt i god tid, senast i början av juni, så du hinner sköta ärendet med den lokala företagsrådgivaren, utarbeta en affärsplan och komma till startintervju vid TE-byrån innan företagsverksamheten inleds.

Företagsrådgivning ges och utlåtanden för startpeng utarbetas av VASEK (Vasaregionen), Dynamo (Närpes), Kristinestads näringslivscentral, KOSEK (Karleby, Kaustby, Kannus, Perho) och Utvecklingsbolag Concordia (Jakobstad och Nykarleby). 

Också nyföretagarcentralernas företagsrådgivare behöver en skälig tid för att hinna utarbeta ett utlåtande om startpeng till TE-byrån i god tid före början av juli.