null Utvecklingen av ett ekosystem för sysselsättning i Vasa framskrider

Vasa stad, Österbottens NTM-central och Österbottens TE-byrå ordnade ett infomöte på Teams 19.5 om förändringar i uppbyggnaden av modellen för skötseln av sysselsättningen i Vasa. Till mötet hade aktörer som arbetar med detta tema samt representanter för medierna bjudits in och som mest var över 90 deltagare på plats.

Läs mer