Samarbetspartners informerar

På denna sida publicerar vi våra samarbetspartners meddelanden ang. utbildning och dylikt.

null Haku viittomakielen ohjaajan koulutukseen yhteishaussa

VIITTOMAKIELEN OHJAAJA

TOIMII OHJAUS-, KASVATUS-, JA AVUSTAMISTEHTÄVISSÄ ERILAISTEN ASIAKKAIDEN KANSSA

 • kuulo- ja näkövammaiset
 • kehitysvammaiset
 • asiakkaat, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia
 • lapset ja nuoret
 • aikuiset ja ikääntyneet

 

ON VUOROVAIKUTUKSESSA ASIAKKAASEEN HÄNEN KÄYTTÄMÄLLÄÄN KOMMUNIKAATIOTAVALLA

 • suomalainen viittomakieli
 • viittomiin pohjaavat menetelmät (kuten viitottu puhe, tukiviittomien käyttö)
 • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (kuten eleet, kuvat, piirrokset ja esineet)
 • selkokieli

 

 

ON TÖISSÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ JA ELÄMÄÄ

 • päiväkodeissa ja kouluissa
 • leireillä, kursseilla ja kerhoissa
 • päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja toimintakeskuksissa
 • vammaisten henkilökohtaisissa avustuspalveluissa

 

 

VIITTOMAKIELEN OHJAAJAKSI JOPA KAHDESSA VUODESSA!

Haluatko tehdä töitä ihmisten parissa? Haluaisitko oppia taitoja, joita et koskaan ajatellut oppivasi? Viittomakielen ohjaajan opinnot avaavat sinulle mahdollisuuden kokea jotain uutta ja ihmisläheistä. Tutkinto valmistaa sinut suoraan käytännön työhön. Voit työllistyä monenlaisiin ohjaustehtäviin esim. päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten tai vammaisten palvelukoteihin tai toimintakeskuksiin. 

"Meille kannattaa hakea, sillä meiltä valmistuneet ohjaajat ovat sijoittuneet hyvin työelämään. Työelämän puolelta on tullut paljon kiitosta ohjaajien kommunikaatiotaidoista" kertoo viittomakielisen ohjauksen opettaja Sisko Räsänen. 

Viittomakielen ohjauksen perustutkinto on humanistiseen ja kasvatusalaan kuuluva 2. asteen ammatillinen koulutus. Opintoihin sisältyy suomalaista viittomakieltä, suomen kieltä, vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä sekä eri-ikäisten ja erilaisten asiakasryhmien ohjausta. Sisko Räsänen sanoo, että viittomakielisen ohjauksen opinnot ovat erilaista oppimista. "Teemme runsaasti käytännön harjoituksia ja pyrimme huomioimaan opetuksessa oppijoiden erilaisuuden."

Sisko Räsänen vastaa Pohjois-Savon opistossa myös koulutuksen työssäoppimisesta. "Koulutukseen kuuluu työssäoppimista. Meillä opiskelu on käytännönläheistä. Teoriatiedot ja taidot pyritään siirtämään työelämätaidoiksi jo koulutuksen alkuvaiheessa," Sisko Räsänen vakuuttaa.  Opinnot kestävät peruskoulupohjaisilla kolme vuotta ja toisen asteen tutkinnon suorittaneilla (myös ylioppilailla) kaksi vuotta. Tutkinnon suorittaneet saavat yleisen jatko-opiskeluoikeuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. 

"Viittomakielen ohjaaja on kommunikaation ammattilainen. Tästä koulutuksesta pääset jopa kahdessa vuodessa töihin tai jatko-opintoihin", Sisko Räsänen muistuttaa.

Opinnot

Kolmevuotinen perustutkinto (180 osp) sisältää 1.8.2015 alkaen seuraavat tutkinnon osat: 

1. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 

•suomalaisen viittomakielen hallinta (30 osp)

•lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (40 osp)

•aikuisten ja ikääntyneiden ohjaus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (15 osp)

•kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen (20 osp) 

 

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat

•ilmaisutaitojen ohjaus (15 osp)

•kuurosokeiden ohjaus (15 osp) 

•kommunikaation ohjaaminen (20 osp) 

•monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen (15 osp) 

2.Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

3.Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

 

Lue lisää: Viittomakielen ohjaajan koulutus, Pohjois-Savon opisto