Samarbetspartners informerar

På denna sida publicerar vi våra samarbetspartners meddelanden ang. utbildning och dylikt.

null Öppna universitetet vid Åbo Akademi har massor med olika kurser i hela Svenskfinland

Öppna universitetets kursprogram läsåret 2018-19 (alla kurser i hela Svenskfinland).

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/kurskataloger/

Notera också att  det finns ett stort antal nätkurser som kan avläggas helt på distans.

 

You will also find courses in English!

https://www.abo.fi/en/centre-for-lifelong-learning/the-open-university/courses-in-english/