Samarbetspartners informerar

På denna sida publicerar vi våra samarbetspartners meddelanden ang. utbildning och dylikt.

null Pätevöidy opettajaksi Suomeen -pätevöitymiskoulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestää Pätevöidy opettajaksi Suomeen -pätevöitymiskoulutuksen, johon käynnistyy haku maanantaina 20.8.2018. Koulutukseen laajuus on 30 op. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajataustaisille opettajille, jotka haluavat pätevöityä kelpoisiksi opettajiksi Suomeen. Hakijoilla edellytetään olevan korkeakoulututkinto sekä Opetushallituksen rinnastamispäätös aiemmista opettajaopinnoista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksutonta.

Lisätietoja: https://www.jamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/opetus-ja-ohjaus/moninaisuus/pops/