Samarbetspartners informerar

På denna sida publicerar vi våra samarbetspartners meddelanden ang. utbildning och dylikt.

null Tutustu VAMKin uuteen verkkolehteen

Käy tutustumassa VAMKin uuteen verkkolehteen

  • Verkkolehdessä VAMKin asiantuntijat kertovat omasta alastaan kaikille asiasta kiinnostuneille. Artikkeleissa puidaan muun muassa avaruustoimialan kaupallistumista tulevaisuudessa, vetytalouden vallankumousta sekä VAMKin moninaisia työelämän yhteistyöprojekteja.
  • Verkkojulkaisu on jaettu viiteen aihealueeseen: Ihmisyys, Yhdessä, Tulevaisuus, Osaaminen, Näkökulmia ja Vaikuttavuus. Aihealueet heijastelevat Vaasan ammattikorkeakoulun yhteisiä arvoja.
  • Verkkojulkaisun tekstit on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi alasta ja kirjoittajasta riippuen.

Tutustu tarkemmin