Uträtta ärenden hos oss 

Från och med 1.3.2021 sköter en del av TE-tjänsternas kunder sina ärenden huvudsakligen vid sysselsättningstjänsterna i sin egen hemkommun. En del av kunderna fortsätter som kund vid sin lokala TE-byrå. Under kommunförsöken erbjuds arbetsgivarkunderna fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster vid arbets- och näringsbyrån. Läs mera om kommunförsöket med sysselsättning:

Att uträtta ärenden i normaltillstånd

Läs först noggrant anvisningarna om att uträtta ärenden hos oss för arbetssökande och arbetsgivare.

Använd alltid i första hand vår nättjänst Mina e-tjänster. Det är det mest praktiska sättet att uträtta ärenden med oss. Du loggar in via knappen E-tjänster.

Vänligen skicka oss endast de intyg och dokument som vi har begärt av dig. Av orsaker som beror på datasekretess kan vi inte ta emot eller förvara dokument som vi inte behöver.

Du kan lämna en kontaktbegäran via Mina e-tjänster. Om du inte har nätbankskoder, kan du ringa vår telefonservice.

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (klo 9.00–16.15)

Tidsbeställning till yrkesvals- och karriärvägledning:
tel. 0295 041 400 (må–to kl.12.00–14.00)