Uträtta ärenden hos oss 

Från och med 1.3.2021 sköter en del av TE-tjänsternas kunder sina ärenden huvudsakligen hos sysselsättningstjänsterna i sin egen hemkommun. En del av kunderna fortsätter som kund hos sin lokala TE-byrå. Under kommunförsöken med sysselsättning erbjuder TE-byrån fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster åt arbetsgivarkunder. Läs mera om kommunförsöken med sysselsättning:

Att uträtta ärenden i normaltillstånd

Läs först noggrant anvisningarna om att uträtta ärenden hos oss för arbetssökande och arbetsgivare.

Använd alltid i första hand vår nättjänst Mina e-tjänster. Det är det mest praktiska sättet att uträtta ärenden med oss. Du loggar in via knappen E-tjänster.

Vänligen skicka oss endast de intyg och dokument som vi har begärt av dig. Av orsaker som beror på datasekretess kan vi inte ta emot eller förvara dokument som vi inte behöver.

Du kan lämna en kontaktbegäran via Mina e-tjänster. Om du inte har nätbankskoder, kan du ringa vår telefonservice.

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (klo 9.00–16.15)

Tidsbeställning till yrkesvals- och karriärvägledning:
tel. 0295 041 400 (må–to kl.12.00–14.00)