Uträtta ärenden hos oss 

Att uträtta ärenden under coronaläget

Läs hur du sköter dina ärenden hos oss under coronaläget.

In English and other languages: Uusimaa TE office services in short.

Att uträtta ärenden i normaltillstånd

Läs först noggrant anvisningarna om att uträtta ärenden hos oss för arbetssökande och arbetsgivare.

Använd alltid i första hand vår nättjänst Mina e-tjänster. Det är det mest praktiska sättet att uträtta ärenden med oss. Du loggar in via knappen E-tjänster.

Vänligen skicka oss endast de intyg och dokument som vi har begärt av dig. Av orsaker som beror på datasekretess kan vi inte ta emot eller förvara dokument som vi inte behöver.

Du kan lämna en kontaktbegäran via Mina e-tjänster. Om du inte har nätbankskoder, kan du ringa vår telefonservice.

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (klo 9.00–16.15)

Tidsbeställning till yrkesvals- och karriärvägledning:
tel. 0295 041 400 (må–to kl.12.00–14.00)

Mera kontaktuppgifter

Vanliga frågor