null Lapissa heinäkuussa 12 840 työnhakijaa

Infokuva: Lapin työllisyyden tilanne heinäkuussa 2020. Työttömiä on ollut heinäkuussa 12 480, joista lomautettuja 2 170. Yritysten toimipaikkoja on ollut vuonna 2018 12 500 kappaletta. Lapissa on vuonna 2019 ollut 177 160 asukasta, joista ulkomaan kansalaisia 4000. Työllisiä on ollut 79 000, ja työllisyysaste on ollut 70,4 prosenttia. Työvoimaosuus Lapissa on ollut 64,9 prosenttia, kun koko Suomessa se on ollut 66,6 prosenttia.

Klikkaa yllä olevaa kuvaa isommaksi.

Koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden purkamisen vaikutus työttömyyden ja lomautusten vähenemiseen vahvistui heinäkuussa. Lapissa oli heinäkuun lopussa 12 840 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 2170. Palveluissa oli 2860 työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2400. Työttömiä oli 1350 vähemmän kuin kesäkuussa. Myös ero viime vuoden työttömien määrään on pienentynyt mutta työttömiä oli edelleen 2870 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 15,8 prosenttia ja koko maassa 14,7 prosenttia. Kunnittaiset erot ovat edelleen huomattavia ja työttömien osuus työvoimasta vaihteli Pellon 10,7 prosentista Pelkosenniemen 24,8 prosenttiin.

Työttömyys kehittyi Lapissa sekä kuukauden aikana että vuodentakaiseen verrattuna myönteisemmin kuin koko maassa. Koko maassa työttömiä oli heinäkuun lopussa 387 465, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin kesäkuussa ja 44 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Nuorten työttömyyden kehitys on ollut suotuisampaa kuin kaikkien työttömien osalta. Nuorten työttömyys väheni kuukauden aikana enemmän ja lisääntyi vuodentakaiseen verrattuna vähemmän kuin työttömillä yhteensä. Työttömiä oli heinäkuun lopussa eniten ikäryhmissä 55-­64 ­-vuotiaat ja 25­-34 ­-vuotiaat.

Heinäkuun lopussa työttömiä oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden pääammattiryhmissä. Vuodentakaiseen verrattuna työttömyys on lisääntynyt kaikissa pääammattiryhmissä.

Tiedot ilmenevät työ­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan selainversiona sekä pdf-muodossa (www.temtyollisyyskatsaus.fi).