null Lapissa joulukuussa 9 040 työtöntä työnhakijaa

Lapissa oli joulukuun lopussa yhteensä 9 040 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli kausivaihtelun mukaisesti 880 enemmän kuin marraskuussa, mutta 455 (-5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Joulukuuhun 2015 verrattuna työttömien määrä on vähentynyt peräti yli 5 300:lla. Viimeksi joulukuun työttömyys oli alempi 30 vuotta sitten joulukuussa 1989.

Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Lapissa Muonion 6,8 %:sta Savukosken 18,7 %:iin. Koko maan keskimääräinen (9,8 %) alittui kahdeksassa Lapin kunnassa. Näitä kuntia olivat Muonion lisäksi Utsjoki 6,9 %, Sodankylä 7,2 %, Kittilä 8,1 %, Inari 8,9 %, Kolari 9,0%, Simo 9,6 % ja Keminmaa 9,7%. Rovaniemellä työttömien osuus työvoimasta oli 10,6 %, Torniossa 10,8 %, Kemissä 15,0 % ja Kemijärvellä 14,0 %.

Työvoiman kysyntä jatkui vilkkaana myös joulukuussa. Kuukauden aikana Lapissa ilmoitettiin TE-toimistoon avoimeksi lähes 1 480 työpaikkaa, mikä on yli kolmanneksen enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista 1 260 (85 %) oli yrityksissä ja noin 160 kuntasektorilla. Kaikkiaan Lapissa oli joulukuussa avoinna yli 3 400 työpaikkaa (ml. aiempina kuukausina ilmoitetut työpaikat). Työvoiman kysynnässä näkyy erityisesti matkailun, hoitoalan, teollisuuden ja rakentamisen jatkuva työvoimatarve.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrä oli edelleen alempi kuin vuotta aiemmin. Palveluihin osallistui joulukuun lopussa lähes 3 160 lappilaista, mikä on 460 vähemmän kuin marraskuussa ja  noin 170 (-5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Palveluihin osallistuvista 1 335 oli koulutuksessa, joista noin 750 osallistui omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tai kotoutumistuella ja yli 580 työvoimakoulutukseen.

Työllistettynä joulukuussa oli yli 890 henkilöä, joista 530 yksityisellä sektorilla, 350 kuntasektorilla ja runsas 10 valtiolla. Vuorotteluvapaan sijaisena oli joulukuun lopussa yli 460 henkilöä, mikä on noin neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli yli 340, työ-/koulutuskokeilussa lähes 100 ja valmennuksessa 25 lappilaista.

Seuraava työllisyyskatsaus (tammikuu 2020) julkaistaan tiistaina 25.2.2020.

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 039 636

Tutustu Työllistyyskatsaukseen

Katso Lapin ELY-keskuksen tiedote Työllisyyskatsauksesta