null Lapissa marraskuussa 8 160 työtöntä työnhakijaa

Työttömyyden aleneva kehitys jatkui Lapissa. Marraskuun lopussa työttömiä oli 8 160, mikä on 210 vähemmän kuin lokakuussa ja 380 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Marraskuusta 2015 työttömien määrä on vähentynyt peräti yli 5 100:lla.

Huomionarvoista on se, että lomautukset ovat lisääntyneet. Työttömistä 460 oli lomautettuja, mikä on 85 (23 %) enemmän kuin lokakuussa ja 120 eli yli kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Työttömyys väheni vuodentakaisesta kaikissa seutukunnissa. Työttömien osuus työvoimasta Lapissa oli keskimäärin 10,0 %. Koko maan keskiarvo (8,7 %) alittui viidessä ja 10 % yhdeksässä Lapin kunnassa. Koko maan keskiarvon alle päästiin Sodankylässä 6,5 %, Utsjoella 7,8 %, Keminmaassa 8,2%, Simossa 8,4 % ja Kittilässä 8,5 %. Rovaniemellä työttömiä työnhakijoita oli 9,2 %, Torniossa 9,4 %, Kemijärvellä 12,1 % ja Kemissä 13,5 %. 

Työvoiman kysyntä jatkui vilkkaana marraskuussa. Kuukauden aikana Lapissa ilmoitettiin TE-toimistoon avoimeksi yhteensä 1 795 työpaikkaa, mikä on lähes 400 (28 %) enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Kaikkiaan Lapissa oli marraskuussa avoinna lähes 4 470 työpaikkaa (ml. aiempina kuukausina ilmoitetut työpaikat). Avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista 1 570 (87 %) oli yrityksissä ja runsas 160 kuntasektorilla. Työvoiman kysynnässä näkyi erityisesti matkailun, hoitoalan ja rakentamisen työvoimatarpeet.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrä on edelleen selvästi alempi kuin viime vuonna, sillä palveluihin osallistui marraskuun lopussa 3 610 lappilaista, mikä on 70 vähemmän kuin lokakuussa ja noin 400 (-10 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Palveluihin osallistuvista lähes 1 580 oli koulutuksessa, joista 810 osallistui omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tai kotoutumistuella ja noin 770 työvoimakoulutukseen. Työllistettynä oli lähes 940 henkilöä, joista 550 yksityisellä sektorilla, 370 kuntasektorilla ja alle 20 valtiolla. Työllistetyistä 245 työskenteli yrityksissä ja 180 yrittäjänä starttirahalla. Vuorotteluvapaasijaisena oli marraskuun lopussa 460 henkilöä, mikä on lähes 90 eli neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli lähes 460, työ-/koulutuskokeilussa 150 ja valmennuksessa runsas 30 lappilaista.

Seuraava työllisyyskatsaus (joulukuu 2019) julkaistaan perjantaina 24.1.2020.

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja, Tero Hyttinen 0295 039 560

Lue Lapin ELY-keskuksen tiedote työllisyyskatsauksesta

Tutustu Lapin työllisyyskatsaukseen