null Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu 30.6.2021 asti

Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronaviruspandemian takia. Tasavallan presidentti on perjantaina 26.3. vahvistanut yrittäjien työmarkkinatukioikeuden jatkon 30.6. saakka. Lakimuutoksen valmistelu aloitettiin tämän vuoden tammikuussa.

– Koronaviruspandemia on ajanut monet yrittäjät ahtaalle. Yrittäjien työmarkkinatuki on tuonut kriisin keskellä turvaa varsinkin niille pienyrittäjille, joiden toimeentulo on kriisistä johtuen ollut hyvin epävarmalla pohjalla. Tuelle on edelleen selvä tarve, joten käynnistämme kiireellisen lainvalmistelun sen jatkamisesta, työministeri Tuula Haatainen kertoi tammikuussa.

Kaikki yrittäjät toimialasta riippumatta voivat saada työmarkkinatukea, jos tietyt ehdot täyttyvät. Työmarkkinatuki on yksi työttömyysetuuden muoto.

Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä on, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti
  • työskentelyn päättyminen tai tulojen aleneminen johtuu koronaviruspandemiasta
  • henkilö ilmoittautuu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lakkauttamista.