Arbetstillståndsärenden

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå behandlar koncentrerat delbeslut gällande ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare inom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten, Kajanaland och Lappland.

Läs mer på Norra Österbottens TE-byrås webbplats

E-
tjänster