null Tiedote Lapin kunnille kuntouttavan työtoiminnan ja muiden palveluiden lopettamisesta

Valtioneuvoston 16.3.2020 tekemien toimenpidelinjausten mukaan mm. kuntouttava työtoiminta suljetaan. Palveluntuottajana toimivan kunnan tulee ilmoittaa palvelun keskeyttämisestä/päättämisestä Lapin TE-toimistoon lähettämällä em. asiasta ilmoitus kirjaamoomme osoitteeseen kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi salattuna sähköpostina.

Teidän tulee informoida tästä palvelussa olevia asiakkaita. On tärkeää kertoa asiakkaille, että heidän ei tule ottaa omatoimisesti yhteyttä TE-toimistoon, vaan te palveluntuottajana kerrotte tuon tiedon meille. Edelleen pyydämme informoimaan asiakkaita myös siitä, että kunkin asiakkaan työttömyysturva tai toimeentulotuki, jota he saavat, jatkuu keskeytyksettä. Tarvittaessa otamme yhteyttä asiakkaaseen.

Jotta voimme turvata TE-toimiston toiminnan ja palvelut poikkeuksellisessa tilanteessa, pyydämme teitä ohjeistamaan palvelussanne olleita asiakkaita asioimaan tarvittaessa ensisijaisesti sähköisesti verkon kautta tai valtakunnallisen puhelinpalvelumme kautta.

Sähköisesti verkon kautta

Asiointiohjeemme henkilöasiakkaille löytyvät valtakunnallisilta kotisivuiltamme ja asiointiohjeet työnantajille Lapin TE-toimiston kotisivuilta. Lapin TE-toimiston kotisivuilta löytyvät myös asiointiohjeet henkilöasiakkaille.

Asiointiohjeemme henkilöasiakkaille

Asiointiohjeet työnantajille

Tiedotamme tässä tilanteessa aktiivisesti toimintamme muutoksista kotisivuillamme.

Lapin ELY-keskuksen ostamien palveluiden osalta ohje koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta varten löytyy myös kotisivuiltamme.

Mikäli olette lopettamassa jotakin muutakin palvelua, on toimintamalli tässä kuvattuna TE-toimiston asiakkaiden osalta.

Lapin TE-toimiston tiedote kunnille (pdf)