Alueellinen työllisyyskokeilu

Pirkanmaan työttömien työnhakijoiden palveluihin muutos 1.10.2018

Pirkanmaan TE-toimisto ei siirrä uusia asiakkaita Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun kohderyhmään 1.10.2018 jälkeen. Asiakasohjauksen päättymisestä kokeiluun on määrätty laissa ja asiakkaat ohjataan takaisin TE-toimiston palveluiden piiriin.

Muutos koskee Pirkanmaalla työttömiä työnhakijoita, jotka saavat työttömyysetuutena Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa ja asuvat Tampereen kaupunkiseudun kuntien, Punkalaitumen tai Sastamalan alueella. Kohderyhmään kuuluvia henkilöitä arvioidaan siirtyvän TE-toimiston asiakkaiksi loppuvuoden aikana noin 2000.
 

Palveluita siirtyi TE-toimistolta kunnille 1.8.2017

Pirkanmaan työttömien työnhakijoiden palveluissa tapahtui muutoksia 1.8.2017, josta lähtien kohderyhmään kuuluvien henkilöiden työllistymistä edistävistä palveluista on kotikunta.
 

Muutoksella ei ole vaikutuksia työttömyysturvaasi

  • Palveluiden siirtyminen ei vaikuta työttömyysturvaasi.
  • Sähköinen asiointi tapahtuu edelleen osoitteessa www.te-palvelut.fi > Oma asiointi
  • TE-puhelinpalvelujen numerot säilyvät ennallaan ja saat niistä myös jatkossa yleisneuvontaa mm. työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä.
    TE-puhelinpalvelu


Mihin muutos perustuu?

Muutos liittyy Pirkanmaalla 1.8.2017 käynnistyneeseen työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun, jossa Tampereen kaupunkiseudun kunnat sekä Sastamala ja Punkalaidun ovat kehittäneet työllisyyspalveluja. Muutosta ohjaa laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Laki tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun.
 

Keitä muutos koskee?

Muutos koskee Pirkanmaalla yli 20 000 työtöntä työnhakijaa, jotka saavat työttömyysetuutena KELA:n työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa ja asuvat Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Tampereen kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Vesilahden kunta, Ylöjärven kaupunki), Punkalaitumen tai Sastamalan alueella. Kohderyhmään kuuluvat asiakkaat on siirretty TE-toimistosta kuntien asiakkaiksi. Uusia asiakkaita ei enää siirretä alueellisen työllisyyskokeilun piiriin 1.10.2018 jälkeen.

 

Lisätietoja

Tiedote 26.9.2018: Muutos työttömien työnhakijoiden palveluissa 1.10.2018

Tampereen kaupunki, Työllisyyskokeilu

Muutoksia palveluissa

Tiedote 31.7.2017: 22 000 työttömän työnhakijan palvelut siirtyvät TE-toimistosta kunnille

Oma
asiointi