Työnhaun ohjaus, verkkoluennot ja valmennukset

Ilman ajanvarausta tapahtuvassa asioinnissa saat neuvoja ja opastusta työnhaun ohjaajilta. Työnhaun ohjaajat opastavat sinua esimerkiksi verkkopalveluiden käytössä, työnhakijaksi ilmoittautumisessa, työpaikkojen etsimisessä ja työttömyysturvan vireille saattamisessa. Työnhaun ohjaajilla ei ole oikeuksia asiakastietoihin eivätkä he voi tehdä työvoimapoliittisia lausuntoja.

Työnhaun ohjausta saat normaalisti käyntiasiointisi yhteydessä Tampereella, yksilö- ja verkko-ohjauksena sekä työnhaun verkkoluentojen ja valmennusten kautta. Työnhaun ohjaus Pirkanmaan kunnissa toteutetaan yksilöohjauksena, johon varataan aika ennakkoon.

Työnhaun ohjausta voidaan aina toteuttaa verkossa tai puhelimitse. Pidäthän verkkopankkitunnukset ja henkilöllisyystodistuksen mukanasi asiointisi onnistumiseksi.

Voit sopia sinulle sopivimman työnhaun ohjauksen tavan

 • puhelimitse numerosta 040 631 2067,
 • sähköpostitse osoitteella pirkanmaa@springhouse.fi tai
 • käyntiasioinnin yhteydessä.

Työnhaun verkkoluennot ja valmennukset

Voit tarvittaessa päivittää työnhakutaitojasi säännöllisesti järjestettävien verkkoluentojen eli webinaarien kautta. Työnhaun verkkoluennoille osallistuminen on helppoa. Tarvitset vain tietokoneen tai mobiililaitteen ja toimivan verkkoyhteyden. Verkkoluentojen kautta tutustut ajankohtaisiin työnhaun tapoihin, kuten etähaastatteluihin, anonyymiin rekrytointiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen, paikallisiin TE-palveluihin ja muuttuvaan työelämään. Luennoilta saat ideoita osaamisesi kartoittamiseen, vahvuuksiesi tunnistamiseen ja ammattitaitosi markkinoimiseen työnantajille. Työnhaun verkkoluennoille osallistuu monipuolisesti myös kouluttajia, työnantajia ja asiantuntijoita. Voit osallistua vuorovaikutteisiin verkkolähetyksiin useimmilla mobiililaitteilla paikasta riippumatta. Lähetyksen aikana voit keskustella ja esittää kysymyksiäsi chatin kautta.

Aiheissa näyttäytyvät myös kausiluonteiset teemat, joiden sisällöissä tutustutaan työnhaun trendien lisäksi eri alojen työllisyystilanteisiin ja työnantajiin. Niiden kautta jaamme lisätietoa myös haussa olevista työvoimakoulutuksista.

Pyrimme toteuttamaan työnhaun ohjausta kaikkien asiakasryhmiemme tarpeisiin. Järjestämme ryhmämuotoisia työnhaun valmennuksia myös Tampereen toimipaikassamme. Paikan päällä järjestettäviin valmennuksiin mahtuu 12-50 ilmoittautunutta osallistujaa valmennuksesta riippuen. Toteutuksessa noudatetaan mahdollisia poikkeustilanteen asiointiohjeistuksia ja suosituksia.

Työnhaun verkkoluennoille voi osallistua suoraan tapahtumakalenterimme kautta ilman erillistä ilmoittautumista. Toteutettaviin ryhmävalmennuksiin ilmoittaudutaan ennakkoon tapahtumakalenterin kautta. 

Työnhaun yksilöohjaus

Työnhaun yksilöohjaus pureutuu ammattialakohtaisiin tilanteisiin, joissa asiakkaan oma tilanne määrittelee palvelun. Yksilöohjauksen kautta voit saada apua esimerkiksi osaamisen tunnistamiseen ja sen sanoittamiseen, sähköiseen asiointiin, työnhakuun ja urasuunnitteluun. Ohjauksen kautta voit saada uutta motivaatiota työllistymisesi tueksi.

Tapaamisen kesto enintään kaksi tuntia. Työnhaun ohjaus Pirkanmaan kunnissa toteutetaan yksilöohjauksena.

Voit varata ajan yksilöohjaukseen Tampereen toimipisteen käyntiasioinnin yhteydessä, sähköpostitse osoitteesta pirkanmaa@springhouse.fi tai puhelimitse numerosta 040 631 2067.

Työnhaun ohjaus verkossa

Työnhaun ohjaus verkossa on pidempikestoinen työnhaun valmennus, jonka avulla saat ryhmävalmennuksiin ja verkkoluentoihin verrattuna tiiviimpää ja yksilöllisempää työnhaun tukea.

Verkko-ohjauksen aikana osallistut työnhaun valmennusryhmien verkkototeutuksiin ja saat lopuksi käyttöösi konkreettisen työnhakusuunnitelman. Yhdestä kahteen kuukautta kestävän valmennuksen aikainen yhteydenpito toteutetaan pääosin sähköpostin, puhelimen tai videopuheluiden välityksellä.

Työnhaun verkkoluentoja ja valmennuksia

Erottuva CV ja työhakemus

Erottuva CV ja työhakemus -verkkoluento on suunnattu kaikille, jotka haluavat kehittää työnhaun asiakirjojaan. Verkkoluento on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo olemassa ansioluettelo- ja työhakemuspohjat.

Luennon tarkoituksena on saada sinut näkemään omat työnhaun asiakirjasi työnantajan näkökulmasta. Verkkoluennolle käymme yhdessä läpi, mitä asioita voisit vielä korostaa tai viilata asiakirjoissasi, että ne erottuvat positiivisesti eduksesi. Luennolla esittelemme myös perinteisistä työnhaun asiakirjoista poikkeavia tapoja erottautua.

Verkkoluento sisältää valmentavia harjoituksia ja omien työnhaun asiakirjojen viilausta, joten otathan omat asiakirjapohjasi esille luentoa varten. Saat aikaa työskentelyyn ja halutessasi myös palautetta ansioluettelostasi ja työhakemuksestasi.

 • Millainen on hyvä ansioluettelo ja työhakemus?
 • Miten saan ansioluettelosta ja työhakemuksesta erottuvammat?
 • Sähköinen portfolio, visuaalinen CV ja video-CV

Löydä piilotyöpaikat

Löydä piilotyöpaikat -verkkoluento on tarkoitettu sinulle, joka haluat ideoita ja lähestymistapoja niiden työpaikkamahdollisuuksien löytämiseksi, jotka eivät ole vielä julkisesti haussa. Osallistumalla saat käytännön vinkkejä ajankohtaisten piilotyöpaikkojen löytämiseksi, jotka odottavat vain sopivan työntekijän yhteydenottoa. Luennon aikana teemme konkreettisen suunnitelman työpaikkojen metsästämiseksi.

 • Mitä piilotyöpaikat ovat?
 • Miten ja mistä piilotyöpaikkoja löytää?
 • Piilotyöpaikkojen etsinnässä käytettävät eri kanavat
 • Käytännön toimet järjestelmälliseen työnhakuun
 • Jatkosuunnitelma työnhakusi tehostamiseksi

Löydä oma työnhakutyylisi

Löydä oma työnhakutyylisi -verkkoluento on tarkoitettu juuri työnhakunsa aloittaneille henkilöille. Luennolta saat vinkkejä tehokkaaseen työnhakuun ja TE-palveluiden hyödyntämiseen. Verkkoluennolle osallistujat saavat runsaasti neuvoja oman työnhakutyylin löytämiseen ja vinkkejä selkeään työnhakusuunnitelmaan.

 • Apua työnhakutyylin löytämiseen
 • Omaan työnhakutilanteeseen sopivien TE-palveluiden hyödyntäminen
 • Vinkit selkeään työnhakusuunnitelmaan

Tunnista ja myy osaamisesi

Tunnista ja myy osaamisesi -verkkoluento on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat, miten oma osaaminen tunnistetaan ja kuinka omasta ammattitaidosta tulisi kertoa työnhakutilanteessa. Verkkoluennolta saat ideoita oman osaamisen kartoittamiseen, vahvuuksien tunnistamiseen sekä oman ammattitaidon markkinoimiseen työnantajalle.

 • Miten kerron vahvuuksistani ja osaamisestani työnantajalle?
 • Miten valmistaudun kohtaamaan mahdollisen työnantajan?
 • Millainen on osaajan hissipuhe?

Menesty etähaastattelussa

Menesty etähaastattelussa -verkkoluennolla käydään nimensä mukaisesti läpi etähaastattelua työhaastattelun järjestystapana ja siihen osallistumista. Osallistumalla saat vinkkejä etähaastatteluun valmistautumiseen sekä teknisiä vinkkejä myös mahdollisesti etukäteen nauhoitettavaan haastatteluvastaukseen. Verkkoluento on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tutustua paremmin yleistyneeseen etähaastatteluun ja sen käytäntöihin. Luennon aikana voit esittää kysymyksiäsi chatin kautta.

 • Etähaastattelu haastattelumuotona
 • Tyypilliset etähaastatteluvälineet
 • Teknisiä vinkkejä etukäteen nauhoitettavaan haastatteluvastaukseen

Yrittäjyys ammattina

Yrittäjyys ammattina -verkkoluento on tarkoitettu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille ja sitä työllistymisen vaihtoehtona kartoittaville. Luennon aikana käymme läpi, millaisia valmiuksia ja ominaisuuksia yrittäjänä tarvitaan. Tustustumme siihen, mitä yrittäminen on ja millaista apua, tukea tai palveluja yrittäjyyttä harkitseville on tarjolla. Pohdimme myös yhdessä, mikä yrittäjyydessä kiinnostaa, innostaa, motivoi, ja mikä siinä askarruttaa.

Osallistumalla luennolle saat ajankohtaista tietoa, vinkkejä ja erilaisia työkaluja omien yrittäjävalmiuksiesi tutkimiseen – onko minusta yrittäjäksi, onko minulla juuri yrittämiseen sopivia vahvuuksia ja valmiuksia aloittaa yritystoiminta? Verkkoluennolle osallistuu myös Pirkanmaan TE-palveluiden yrittäjyyden asiantuntija ja voit esittää hänelle kysymyksiäsi chatin kautta.

 • Mitä yrittäminen on?
 • Millaisia valmiuksia ja ominaisuuksia yrittäjänä tarvitaan?
 • Millaista apua, tukea ja palveluja yrittäjyyttä harkitseville on tarjolla?
 • Luennolle osallistuu myös TE-palveluiden yrittäjyyden asiantuntija.

Tietoa lomautetuille ja irtisanotuille

Tietoa lomautetuille ja irtisanoituille –verkkoluento on tarkoitettu pirkanmaalaisille juuri lomautetuille tai irtisanotuille henkilöille. Muutosturvan toimintamallista saat tukea ja apua, jos sinut irtisanotaan tai lomautetaan työstäsi. Se lisää työntekijöiden turvaa muutostilanteissa.

Luennolle osallistumalla saa käytännönläheistä tietoa siitä, mitä tilanteesi tarkoittaa ja miten lomautettuna tai irtisanottuna pitää toimia. Luennon jälkeen ymmärrät, mitä on hyvä ottaa huomioon uudessa tilanteessasi ja mistä saat tietoa siihen liittyen.

 • Mitä muutosturvalla tarkoitetaan?
 • Miten uudessa tilanteessa kannattaa toimia?
 • Lomauttamisen ja irtisanomisen perusteet
 • Tyypillisiä kysymyksiä ja esimerkkejä lomautus- ja irtisanomistilanteista

Työnhausta ja TE-palveluista usein kysyttyjä kysymyksiä

Kun käynnistät työnhakusi eli aloitat asiakkuuden TE-palveluihin, mieleesi saattaa nousta useita kysymyksiä ja tarvitset lisätietoa tai neuvoja. Mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin voi kuulua esimerkiksi:

 • Miten saan lausunnon työttömyysetuutta varten?
 • Miten jätän yhteydenottopyynnön TE-palveluihin?
 • Miten asioin poikkeustilanteessa?
 • Miksi minun pitää asioida sähköisesti?
 • Voinko opiskella työttömänä?
 • Miten asioin TE-palveluiden kanssa lomautettuna?
 • Mistä tiedän, olenko TE-toimiston vai työllisyyden kuntakokeilussa kotikuntani asiakas?

Osallistumalla verkkoluennolle saat vastauksia yleisimpiin työnhakuun liittyviin kysymyksiisi työnhaun ohjaajalta. Voit esittää kysymyksiäsi chatin puolella. Huomaathan, että työnhaun ohjaajat eivät voi ottaa kantaa henkilökohtaisiin asiakastilanteisiin. Työnhaun ohjaajilla ei ole oikeuksia asiakastietoihin eivätkä he tee työvoimapoliittisia lausuntoja.

Tulevaisuuden työ - miten työelämä muuttuu?

Valmennuksen aikana käsitellään työnteon erilaisia malleja työelämän muutoksen näkökulmasta. Pohdimme yhdessä erilaisia oman osaamisen kehittämistapoja, jotta osaaminen palvelee paremmin muuttuvan työelämän rakenteita ja vastaa muuttuvan työteon tapoja.

 • Kevyttä keskustelua eri alojen tulevaisuudesta
 • Oman osaamisen kehittäminen ja soveltaminen eri alojen työtehtävien näkökulmasta
 • Tarjolla olevat palveluvaihtoehdot

Keski-ikäisen osaajan työmarkkinat

Kuinka hyödynnän ja sovellan keski-ikään mennessä kertynyttä osaamistani uuden työuran haussa? Luento antaa neuvoja työpaikan vaihtamiseen tai löytämiseen sinulle, jonka taskussa on jo paljon osaamista. Tulemalla mukaan saat apua vahvuuksiesi ja osaamisesi hahmottamiseen. Luennon aikana annamme vinkkejä työnhakuun ja työnhaussa käytettävien asiakirjojen sisältöihin viisikymppisen työnhakijan osaamista ja tarpeita heijastellen.

 • Oman osaamisen ja vahvuuksien hahmottaminen
 • Osaamisen kehittämiskohteiden tunnistaminen
 • Työnhaun vinkit, verkostot ja piilotyöpaikat
 • Työnhaun asiakirjojen sisältö ja kilpailussa erottuminen

Uudelle uralle - minustako opiskelija?

Uudelle uralle -verkkoluento on tarkoitettu kaikille, jotka miettivät ammatinvalintaa, suunnittelevat osaamisen kehittämistä tai harkitsevat alanvaihtoa. Luennon aikana saat vinkkejä ja tukea opiskelupaikan valintaan sekä tietoa erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Samalla saat apua oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamiseen. Luennon aikana kuulet alueellisesta koulutustarjonnasta myös suoraan Pirkanmaan kouluttajien kautta.

 • Mistä saa tietoa ja ohjausta uravaihtoehtojen selkiyttämiseen?
 • Yleistä tietoa opiskelujen rahoituksesta ja opiskelumahdollisuuksista
 • TE-palveluiden ammatinvalinta- ja koulutuspalvelut

Koulutuksesta työhön - työvoima- ja rekrytointikoulutukset tutuksi

Koulutuksesta työhön -verkkoluento on tarkoitettu kaikille rekrytointi- ja työvoimakoulutuksista kiinnostuneille. Sen kautta saat tietoa, mitä työelämälähtöiset rekrytointi- ja työvoimakoulutukset ovat ja miten ne auttavat sinua työllistymisessäsi. Luennolla käymme läpi ajankohtaisia haussa olevia TE-palveluiden työvoimakoulutuksia.

Näin asioit kanssamme sähköisesti ja etänä

TE-palveluiden Oma asiointi –palvelu on henkilöasiakkaiden, yritysten ja työnantajien käytettävissä vuorokauden ympäri. Verkkoasiointi mahdollistaa TE-palveluiden asiakkuuden hoidon ja yhteydenotot ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkoluennolle osallistumalla opit käyttämään sähköistä asiointipalvelua tehokkaasti ja ymmärrät paremmin sen käytettävyyttä.

Verkkoluento on tarkoitettu kaikille asiakkaillemme, jotka haluavat oppia käyttämään sähköisiä asiointiakanavia ja keskustelemaan etäyhteysvälineitä käyttäen. Luennon aikana tutustut TE-palveluiden Oma asiointi –palvelun lisäksi myös Suomi.fi-verkkopalvelussa asiointiin. Osallistumisesi jälkeen ymmärrät, miksi sähköisen asiointipalveluita kannattaa käyttää ensisijaisena asiointivälineenä ja kuinka olet meihin yhteydessä etänä.

 • Miksi sähköinen asiointi kannattaa?
 • Mitä välineitä käytän TE-palveluiden asiakkaana?
 • Miten voin asioida etänä?

Kuinka hyödynnän digitaalisia palveluita työnhaussa?

Verkkoluennon aikana käsitellään julkisten digitaalisten palveluiden tarjoamia mahdollisuuksia. Opit hyödyntämään digipalveluita työnhaussa, palveluiden löytämisessä ja arjen asioinnin helpottamiseksi.

 • Miten teen työllistymissuunnitelman Oma asioinnissa ja miten hyödynnän sitä työnhaussani?
 • Työpaikka- sekä koulutusehdotukset Oma asiointi -palvelussa
 • Työpaikka- ja koulutusvahti
 • Työmarkkinatorin hakupalvelu, profiili ja avoimet paikat
 • AVO-ammatinvalintaohjelma
 • Suomi.fi -verkkopalvelun hyödyntäminen

Anonyymi rekrytointi

Työelämän yhdenvertaisuudesta käydään usein keskustelua. Anonyymi rekrytointi on keino edistää hakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä henkilöstön monimuotoisuutta. Tämä hakijoiden osaamista korostava rekrytointitapa on yleistynyt työnantajien keskuudessa, ja on jo organisaatioita, joissa kaikki rekrytoinnit toteutetaan anonyyminä.

Anonyymi rekrytointi edistää hakemusten tasapuolista, osaamiseen ja pätevyyteen perustuvaa käsittelyä rekrytointiprosessin aikana. Nimettömässä tai anonyymissä rekrytoinnissa työhakemuksista poistetaan tavallisesti nimi, ikä, sukupuoli ja äidinkieli sekä tarvittaessa myös tiedot siitä, missä maassa työkokemus tai koulutus on hankittu. Tällä tavalla halutaan nostaa keskiöön vain henkilön osaaminen.

Osallistumalla verkkoluennolle saat lisää tietoa anonyymista rekrytoinnista ja siitä, miten voit nostaa siinä osaamisesi parhaiten esiin.

 • Mitä anonyymilla rekrytoinnilla tarkoitetaan? 
 • Mitä hyötyä anonyymista rekrytoinnista on?
 • Miten nostan osaamiseni esiin anonyymissä rekrytoinnissa?

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa -verkkoluento on suunnattu henkilöille, jotka haluavat tietää enemmän sosiaalisen median hyödyntämisestä osana työnhakua. Sen aikana käymme läpi yleisimmät työnhaussa käytettävät sosiaalisen median kanavat, kuten LinkedIn, Facebook ja Twitter. Osallistumalla saat tietoa muun muassa hyvän profiilin rakentamisesta, osaamisen kuvailemisesta, eri kanavien mahdollisuuksista ja hakujen toiminnasta.

 • Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää työnhaussa?
 • Eri kanavien mahdollisuudet ja hakujen toiminta
 • Minkälainen on hyvä profiili?
 • Kuinka kuvaan osaamistani?

LinkedIn työnhaussa aloittelijoille

Verkkoluento on tarkoitettu LinkedInin käyttöä aloittaville työnhakijoille. Osallistumalla saat käsityksen LinkedInistä työnhakukanavana sekä siitä, miten voit tuoda osaamistasi esiin sovelluksen avulla. Luennolle osallistuvat saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta omasta LinkedIn-profiilistaan.

Luennon aikana teemme valmentavia tehtäviä oman LinkedIn-profiilin kehittämiseksi. Siksi sinulla on hyvä olla oma profiili luotuna jo ennen verkkoluennon alkua. Maksuton profiili luodaan osoitteessa www.linkedin.com. Kaikki valmentavat harjoitukset ovat vapaaehtoisia.

 • Millainen on hyvä LinkedIn-profiili ja miten sovellusta voi hyödyntää työnhaussa?
 • Miten osaaminen tuodaan esiin LinkedInissä?
 • Toiminnalliset tehtävät oman profiilin kehittämiseksi.

LinkedIn työnhaussa edistyneille

Tämä verkkoluento on tarkoitettu LinkedIniä työnhaussaan pidempään käyttäneille, jotka kaipaavat uusia ideoita ja ajatuksia sen hyödyntämiseen. Luennon aikana tutustumme LinkedInin erilaisiin sisäänrakennettuihin palveluihin sekä tarkastelemme omaa profiilia ja sen hyödyntämistä työnhaussa. 

 • Uusia ideoita ja ajatuksia LinkedInin hyödyntämiseksi työnhaussa
 • LinkedInin sisäänrakennetut palvelut

Trainings and Coaching in English

Find a Job in Finland

This webinar is intended for jobseekers who have recently started their job seeking in Finland. By participating, you will get practical information about Finnish working life. The webinar is aimed at those who cannot participate trainings held in Finnish and are unemployed or at risk of unemployment.

 • Which factors matter when applying a job in Finland
 • What kind of channels to use when looking for a job
 • Hidden jobs and how to find them
 • What kind of service can you get from TE-office to support your active job seeking

CV and Cover Letter

This webinar is targeted to job seekers who want to improve or make their first resume or cover letter in English. During the webinar, you will learn how to make a CV that impresses and a cover letter that really sells your skills. During the webinar, we will talk about how your resume and application are usually made and how you use them in Finland. We will also talk about, what is a visual CV and how to make one. The webinar includes practical examples. The participants will get a chance to get tips for their own job search documents from the webinar instructor.

 • How to make an impressive CV?
 • How to write a convincing cover letter?
 • How CV and cover letter are used in Finland?
 • What is a visual CV and how to make one?

How to Give a Great Pitch Speech

By participating the webinar you will learn how to sell your skills and expertise to employers. To convince the employer to hire you, you must know yourself and your strengths. It is also important to give a lasting impression to the employer right at the very first contact you make.

During the webinar we will go through, how to describe your professionality, strengths, capability and competence in a convincing manner. It is also important to identify your own areas of development and developmental goals.

 • How to sell your skills and competence?
 • Different ways of marketing yourself and your skills when looking for a job.

Convince in a Job Interview

The purpose of this webinar is to prepare you for future job interviews. By participating, you will understand better your professional strengths and skills in order to verbalize them in an interview situation. During the webinar we will discuss, what it means to give a good first impression and how to do it. The participants also will learn, what kind of questions they may and may not be asked in a usual Finnish job interview, and hear more about different forms of interview situations e.g. group interview and Microsoft Teams interview.

 • How to tell about professional strengths and skills? 
 • What are the usual job interview questions in Finland? 
 • What are the different forms of interview situations?
 • How to prepare for difficult interview questions?

Network and Find Hidden Jobs

Did you know that about 70 percent of all jobs are hidden? Join this webinar and learn how to network and search for hidden jobs. By participating you will understand the basics of networking offline and online and how to create and use networks in an active job seeking process. During the webinar, we will discuss on how to use social media, such as LinkedIn, in networking and finding jobs. You will get information on how to find and contact interesting employers in Finland. Practical information will help you to start networking and searching for hidden jobs in Tampere and Pirkanmaa region.

 • How to search and apply for hidden jobs?
 • How to network online and offline?
 • Social media as a part of job seeking
 • The basics of using LinkedIn for networking

Career Coaching Online

Career Coaching Online is carried out based on your individual needs. You will plan the content of your service together with your Spring House Career coach. The service consists of different online lectures and individual guidance via Skype and e-mail, depending on your situation. The goal is to form a plan for you to follow in your job search after the training.

To participate to the coaching, you need a computer with an Internet access. When you sign up for the service, you will be contacted within a week.

Registering to Career Coaching Online (ilmarix.fi)

Työnhaun teemapäivät ja -luennot

Työnhaun valmennuksia järjestetään myös teemapäivinä ja teemaluentoina. Teemoja järjestetään esimerkiksi työmarkkinatarpeen ja eri vuodenaikoihin liittyvien työnhaun erityisaiheiden mukaan. Tietoa teemoista saat seuraamalla tiedotustamme.