Työnhaun ohjaus ja valmennukset

Ilman ajanvarausta tapahtuvassa asioinnissa saat neuvoja ja opastusta työnhaun ohjaajilta. Saat työnhaun ohjausta normaalisti käyntiasiointisi yhteydessä Tampereella, yksilö- ja verkko-ohjauksena sekä työnhaun valmennusten ja verkkoluentojen kautta. Pirkanmaan eri kunnissa työnhaun ohjaus toteutetaan yksilöohjauksen periaatteella, jossa ajanvaraus tehdään ennakkoon. Työnhaun ohjausta voidaan aina toteuttaa verkossa tai puhelimitse.

Työnhaun ohjaajat opastavat sinua esimerkiksi verkkopalveluiden käytössä, työnhakijaksi ilmoittautumisessa, työpaikkojen etsimisessä ja työttömyysturvan vireille saattamisessa. Työnhaun ohjaajilla ei ole oikeuksia asiakastietoihin eivätkä he voi tehdä työvoimapoliittisia lausuntoja. Pidäthän verkkopankkitunnukset ja henkilöllisyystodistuksen mukanasi asiointisi onnistumiseksi.

Voit sopia sinulle sopivimman työnhaun ohjauksen tavan käyntiasioinnin yhteydessä, puhelimitse numerosta 040 631 2067 tai sähköpostitse osoitteella pirkanmaa@springhouse.fi.

Työnhaun valmennukset ja verkkoluennot

Tampereen toimipaikassa voit osallistua monipuolisiin, ryhmämuotoisiin työnhaun valmennuksiin ja saada ohjausta työnhakuusi. Työnhaun valmennuksia järjestetään myös verkkoluentoina, joihin osallistuminen onnistuu oman kotikoneen tai mobiililaitteen kautta. Verkkoluennoilla pääset keskustelemaan ja osallistumaan chatin kautta.Työnhaun verkkoluennoille osallistuu monipuolisesti myös kouluttajia, työnantajia ja asiantuntijoita.

Valmennus- ja luentotarjontaa järjestetään säännöllisesti työnhaun eri teemoihin liittyen ja myös kausiluontoisina teemaluentoina. Työnhaun valmennusryhmiin ja verkkoluennoille ilmoittaudutaan tapahtumakalenterin kautta. Tampereen toimipisteessä järjestettäviin työnhaun valmennuksiin mahtuu 12-50 ilmoittautunutta osallistujaa valmennuksesta riippuen. Palveluiden toteutuksessa noudatetaan mahdollisia poikkeustilanteen asiointiohjeistuksia ja suosituksia.

Pyrimme toteuttamaan työnhaun valmennuksia, verkkoluentoja ja teemapäiviä kaikkien asiakasryhmiemme tarpeisiin.

Työnhaun yksilöohjaus

Työnhaun yksilöohjaus pureutuu ammattialakohtaisiin tilanteisiin, joissa asiakkaan oma tilanne määrittelee palvelun. Yksilöohjauksen kautta voit saada apua esimerkiksi osaamisen tunnistamiseen ja sen sanoittamiseen, sähköiseen asiointiin, työnhakuun ja urasuunnitteluun. Ohjauksen kautta voit saada uutta motivaatiota työllistymisesi tueksi.

Tapaamisen kesto enintään kaksi tuntia. Työnhaun ohjaus Pirkanmaan kunnissa toteutetaan yksilöohjauksena.

Voit varata ajan yksilöohjaukseen Tampereen toimipisteen käyntiasioinnin yhteydessä, sähköpostitse osoitteesta pirkanmaa@springhouse.fi tai puhelimitse numerosta 040 631 2067.

Työnhaun ohjaus verkossa

Työnhaun ohjaus verkossa on pidempikestoinen työnhaun valmennus, jonka avulla saat ryhmävalmennuksiin ja verkkoluentoihin verrattuna tiiviimpää ja yksilöllisempää työnhaun tukea.

Verkko-ohjauksen aikana osallistut työnhaun valmennusryhmien verkkototeutuksiin ja saat lopuksi käyttöösi konkreettisen työnhakusuunnitelman. Yhdestä kahteen kuukautta kestävän valmennuksen aikainen yhteydenpito toteutetaan pääosin sähköpostin, puhelimen tai Skypen välityksellä.

Esimerkkejä työnhaun valmennuksista ja luennoista

Erottuva CV ja hakemus aloittelijoille

Valmennus on suunnattu työnhakijoille, jotka haluavat kehittää työnhaun asiakirjojaan aina perusteista lähtien. Valmennuksen aikana osallistujat saavat työkaluja siihen, millä tavalla ansioluetteloa ja työhakemusta kannattaa lähteä muotoilemaan.

 • Millainen on hyvä ansioluettelo ja hakemus?
 • Miten omaa hakemusta tai ansioluetteloa voi muokata?
 • Ohjausta ja palautetta työnhaun asiakirjoihin.

Löydä piilotyöpaikat

Löydä piilotyöpaikat tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ideoita ja lähestymistapoja niiden työpaikkamahdollisuuksien löytämiseksi, jotka eivät ole julkisesti haussa. Valmennuksen aikana etsitään työmahdollisuuksia käytännössä ja tehdään konkreettinen suunnitelma työpaikkojen metsästämiseksi.

 • Mitä piilotyöpaikat ovat? Miten ja mistä niitä löytää?
 • Etsinnässä käytettävät kanavat
 • Järjestelmällisen työnhaun käytännön toimet
 • Jatkosuunnitelma työnhaun tehostamiseksi

Ota työnhaku haltuun!

Tämä työnhaun valmennus on tarkoitettu juuri työnhakunsa aloittaneille työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille.

 • Oman tilanteen kartoittaminen
 • Mitä on hyvä ottaa huomioon uudessa tilanteessa, miten tulee toimia, mistä saan tietoa ja apua?
 • Saat tietoa ja neuvoja, miten voit edistää työnhakuasi ja miten TE-toimisto on siinä apunasi.
 • Vinkkejä konkreettisen työnhakusuunnitelman laatimiseen ja apua oman työnhakutyylin löytämiseksi.

Tunnista ja myy osaamisesi

Valmennus tarkoitettu työnhakijoille, jotka pohtivat miten tunnistaa oma osaaminen ja kertoa omasta ammattitaidosta työnhakutilanteessa. Sen aikana pääset kartoittamaan omaa osaamistasi, tunnistamaan vahvuuksiasi toiminnallisten tehtävien avulla sekä harjoittelemaan oman ammattitaidon markkinoimista työnantajalle.

 • Miten kerron vahvuuksistani ja osaamisestani työnantajalle?
 • Miten valmistaudun kohtaamaan mahdollisen työnantajan?
 • Valmiuksia osaamisen tunnistamiseen ja rohkeutta sen esittämiseen.

Menesty haastattelussa

Valmennus tarjoaa tilaisuuden oivalluksille ja antaa paremmat valmiudet työhaastattelussa menestymiseksi.

 • Miten tuoda oma osaaminen esille työhaastattelussa?
 • Millaisia asioita työnhaussa ja työhaastattelussa kannattaa korostaa?
 • Keskustelua työhaastatteluun liittyvistä asioista.
 • Live-valmennuksessa myös toiminnallisia harjoituksia.

Harjoittele videohaastattelua

Valmennuksessa harjoitellaan nimensä mukaisesti videohaastattelun tekemistä. Osallistuja pääsee tutustumaan videohaastatteluun haastattelumuotona, saa vinkkejä valmistautumiseen sekä teknisiä vinkkejä oman haastatteluvastauksen nauhoittamiseen. Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tutustua yleistyvään videohaastatteluun ja sen käytäntöihin.

 • Videohaastattelu haastattelumuotona.
 • Vinkkejä valmistautumiseen ja sen tekemiseen.
 • Teknisiä vinkkejä oman haastatteluvastauksen nauhoittamiseen.

Yrittäjyys ammattina

Valmennus on tarkoitettu yrittäjyydestä kiinnostuneille ja sitä pohtiville. Luennolla pohditaan yhdessä, mikä yrittäjyydessä kiinnostaa, innostaa, motivoi, ja mikä siinä askarruttaa. Osallistuja saa ajankohtaista tietoa sekä erilaisia vinkkejä ja työkaluja omien yrittäjävalmiuksien tutkimiseen ja pohtimiseen – Onko minusta yrittäjäksi, onko minulla juuri yrittämiseen sopivia vahvuuksia ja valmiuksia aloittaa yritystoiminta?

 • Millaisia valmiuksia ja ominaisuuksia yrittäjänä tarvitaan?
 • Millaista apua, tukea ja palveluja yrittäjyyttä harkitseville on tarjolla?

Tulevaisuuden työ - miten työelämä muuttuu?

Valmennuksen aikana käsitellään työnteon erilaisia malleja työelämän muutoksen näkökulmasta. Pohdimme yhdessä erilaisia oman osaamisen kehittämistapoja, jotta osaaminen palvelee paremmin muuttuvan työelämän rakenteita ja vastaa muuttuvan työteon tapoja.

 • Kevyttä keskustelua eri alojen tulevaisuudesta
 • Oman osaamisen kehittäminen ja soveltaminen eri alojen työtehtävien näkökulmasta
 • Tarjolla olevat palveluvaihtoehdot

Keski-ikäisen osaajan työmarkkinat

Kuinka voin hyödyntää keski-ikään mennessä kertynyttä tietotaitoa ja soveltaa sitä uuden työuran haussa? Valmennuksen aikana saat aikaa pohtia omia vahvuuksiasi ja osaamistasi. Sen aikana käydään läpi työnhaun prosessia ja annetaan vinkkejä työnhakuun sekä työnhaun asiakirjojen sisältöihin viisikymppisen työnhakijan osaamista ja tarpeita ajatellen.

 • Omien vahvuuksien ja osaamisen hahmottaminen sekä mahdolliset kehittämiskohteet
 • Piilotyöpaikat ja työnhaun vinkit
 • Työnhaun asiakirjojen sisältö ja erottuvuus kilpailussa

Uudelle uralle - minustako opiskelija?

Tämä valmennus on tarkoitettu kaikille, jotka miettivät ammatinvalintaa, suunnittelevat osaamisen kehittämistä tai harkitsevat alanvaihtoa. Sen aikana annetaan vinkkejä opiskelupaikan valinnan tueksi ja tietoa erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Valmennus tarjoaa myös vinkkejä oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamiseen.

 • Mistä saat tietoa ja ohjausta uravaihtoehtojen selkiyttämiseen?
 • Tietoa opiskelujen rahoituksesta ja opiskelumahdollisuuksista.
 • Millaisia ammatinvalinta- ja koulutuspalveluita TE-toimisto tarjoaa?

Koulutuksesta työhön - työvoima- ja rekrytointikoulutukset tutuksi

Verkkovalmennus on tarkoitettu kaikille RekryKoulutuksista ja työvoimakoulutuksista kiinnostuneille. Saat tietoa siitä, mitä rekrytointi- ja työvoimakoulutukset ovat sekä miten ne auttavat työllistymisessäsi. Lisäksi käymme läpi ajankohtaisia ja haussa olevia koulutuksia.

 • Perustietoa rekry- ja työvoimakoulutuksista
 • RekryKoulutukset ja työvoimakoulutukset väylänä työllistymiseen
 • Ajankohtaiset koulutukset

Kuinka hyödynnän uusia digitaalisia palveluita?

Verkkoluennon aikana käsitellään julkisten digitaalisten palveluiden tarjoamia mahdollisuuksia. Opit hyödyntämään uusia ja uudistuneita digitaalisia palveluita työnhaussa, palveluiden löytämisessä ja arjen asioinnin helpottamiseksi.

 • Miten teen työllistymissuunnitelman Oma asioinnissa ja miten hyödynnän sitä työnhaussani? Miten jätän yhteydenottopyynnön?
 • Suunnitelman toteuttaminen ja työpaikka- sekä koulutusehdotukset Oma asiointi -palvelussa.
 • Suomi.fi -verkkopalvelun mahdollisuudet ja hyödyntäminen
 • Työmarkkinatorin hakupalvelu, profiili, avoimet paikat ym.

Sosiaalinen media työnhaussa

Valmennus on suunnattu työnhakijoille, jotka haluavat tietää enemmän sosiaalisen median hyödyntämisestä työnhaussa. Sen aikana käydään läpi yleisimmät työnhaussa käytettävät sosiaalisen median kanavat, kuten LinkedIn, Facebook ja Twitter. Osallistuja saa tietoa muun muassa hyvän profiilin rakentamisesta, osaamisen kuvailemisesta, eri kanavien mahdollisuuksista ja hakujen toiminnasta.

 • Miten hyödyntää sosiaalista mediaa työnhaussa?
 • Minkälainen on hyvä profiili?

LinkedIn työnhaussa aloittelijoille

Valmennus on tarkoitettu LinkedInin käyttöä aloittaville työnhakijoille. Osallistuttuasi sinulla on käsitys LinkedInistä työnhakukanavana sekä siitä, miten sovelluksen avulla voi tuoda esiin omaa osaamistaan. Valmennukseen osallistuneet saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta omasta LinkedIn -profiilista.

 • Millainen on hyvä LinkedIn-profiili ja miten sovellusta voi hyödyntää työnhaussa?
 • Koulutuksen aikana tehdään erilaisia toiminnallisia tehtäviä oman profiilin kehittämiseksi
 • Osallistujalla olisi hyvä olla LinkedIn -profiili luotuna. Tilin perustaminen on ilmaista ja se luodaan osoitteessa www.linkedin.com

LinkedIn työnhaussa edistyneille

Valmennus on tarkoitettu LinkedIniä pidempään käyttäneille työnhakijoille, jotka kaipaavat uusia ideoita ja ajatuksia LinkedInin hyödyntämiseen työnhaussa. Sen aikana tutustutaan LinkedInin erilaisiin sisäänrakennettuihin palveluihin sekä tarkastellaan omaa profiilia ja sen hyödyntämistä työnhaussa.

 • Uusia ideoita ja ajatuksia LinkedInin hyödyntämiseen työnhaussa

Trainings and Coaching in English

Job Seeking in Finland: How to do it

The training is pointed for job-seekers who have recently started their job-seeking in Finland. We will go through practical information about the Finnish working life. The goal of the training is to help you understand which factors matter when applying a job in Finland and what kind of channels to use when looking for a job. We will talk a bit about hidden jobs and how to find them. During the training you will also learn, what kind of service you can get from TE-office to support your active job seeking. This training is for those who cannot participate trainings in Finnish.

 • How to seek for a job in Finland and what kind of channels to use?
 • Hidden jobs and active job seeking.

Job seeking in Finland: CV and Cover Letter

This training is for job seekers who need help with writing or improving their CV and cover letter when looking for a job in Finland. You will learn how to construct your CV and what to write in the cover letter. We will talk about how the employer sees your CV and cover letter and how you are able to stand out from the crowd. This training is for those who cannot participate the trainings in Finnish.

 • How to construct your CV?
 • What to write in the cover letter?

Job seeking in Finland: How to Succeed in an Interview

This training is for job seekers who wish to prepare for a job interview. We will discuss the most common and also not-so-common interview questions and how you could answer them. This training is for those who cannot participate trainings in Finnish.

 • How to prepare for the interview?
 • Presenting yourself and handling the performance anxiety.
 • The interview process.
 • Different type of interview questions.

Convince in job interviews

The aim of this training is to practice and prepare for future job interview situations. During the training, participants have the chance to consider their professional strengths and skills, and how to verbalize them in an interview. Participants will also get a chance to practice in an interview simulation and receive feedback.

 • How to tell about your professional strengths and skills?
 • What are usual job interview questions in Finland?
 • Different forms of interview situations
 • How to prepare for difficult interview questions?

CV and cover letter workshop

This workshop is for job seekers who want to improve or do their first CV (resume) or cover letter in English. We will discuss how CV's and cover letters are usually made and used in Finland. We will also talk about visual CV's and how to make one. This training includes many practical exercises.

 • How to make an impressive CV?
 • How to write a convincing cover letter?
 • What is a visual CV and how to make one?

Network and find hidden jobs

The goal of this training is to learn how to network and search for hidden jobs. Participants will learn the basics of networking offline and online and how to create and use networks in an active job seeking process. Participants get more information on how to find and contact interesting employers in Finland.

 • How to search and apply for hidden jobs
 • How to network online and offline
 • Social media for job seeking
 • The basics of using LinkedIn for networking

Career Coaching Online

Career Coaching Online is carried out based on your individual needs. You will plan the content of your service together with your Spring House Career coach. The service consists of different online lectures and individual guidance via Skype and e-mail, depending on your situation. The goal is to form a plan for you to follow in your job search after the training.

To participate to the coaching, you need a computer with an Internet access. When you sign up for the service, you will be contacted within a week.

Registering to Career Coaching Online

Työnhaun teemapäivät ja -luennot

Työnhaun valmennuksia järjestetään myös teemapäivinä ja teemaluentoina. Teemoja järjestetään esimerkiksi työmarkkinatarpeen ja eri vuodenaikoihin liittyvien työnhaun erityisaiheiden mukaan. Tietoa teemoista saat seuraamalla tiedotustamme.