Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kela tai työttömyyskassa. TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. 

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Lisätietoa omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella tuettuna

Sovi opinnoista TE-toimiston kanssa

Kun haluat selvittää mahdollisuuttasi työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun, ota yhteyttä TE-toimistoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jättämällä esimerkiksi yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta.

Jos suunnitelmassasi on jos sovittu opiskelemaan hakeutumisesta, voit toimittaa omaehtoisen opiskelun tukemiseen tarvittavat lomakkeet TE-toimistoon käsiteltäväksi ilman erillistä yhteydenottopyyntöä. Asian käsittelemiseksi tarvitsemme omat perustelusi koulutustarpeelle ja koulutuspalvelun tuottajan selvityksen suunnitelluista opinnoista.

Voit seurata asiasi käsittelyn etenemistä Oma asiointi -palvelun kautta. Sinuun ollaan myös yhteydessä puhelimitse, kun asiasi on saatu käsiteltyä.

Omat perustelut koulutustarpeelle (suomi.fi)

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE- toimistolle suunnitelluista opinnoista (suomi.fi)

Pirkanmaan TE-toimiston yhteystiedot

Asioiden käsittelyajat

Oma
asiointi