Työlupapalvelut

Pirkanmaan TE-toimisto käsittelee keskitetysti Pirkanmaan, Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueiden työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Työntekijän oleskelulupahakemusten käsittelytilanne

Työntekijän oleskelulupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä käsittelemme lokakuussa saapuneita hakemuksia. Huomaathan, että hakemuksen tilanteen tiedustelu ei nopeuta sen käsittelyä.

Työntekijän oleskeluluvan hakeminen

Työntekijä hakee työntekijän oleskelulupaa sähköisellä hakemuksella Enter Finland -palvelussa tai paperihakemuksella, joka jätetään Suomen edustustoon tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Työnantaja täyttää hakemuksen liitteeksi TEM 0.54-liitelomakkeen. Työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittely viivästyy, jos liitelomakkeesta puuttuu tietoja. Lomakkeessa on lueteltu liitteet, joita oleskelulupahakemuksen käsittelyyn useimmiten tarvitaan.

Kun työntekijä on jättänyt oleskelulupahakemuksen, siirtyy hakemus TE-toimiston käsiteltäväksi. Hakemukseen liitetyt asiakirjat ovat sähköisesti TE-toimiston käytettävissä eikä niitä tarvitse toimittaa enää erikseen.

TE-toimiston osapäätös

TE-toimisto arvioi osapäätöksessään, onko työtehtävään mahdollista löytää sopivaa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA-alueelta.

TE-toimisto varmistaa myös, että työsuhteessa noudatetaan suomalaista työlainsäädäntöä ja että työnantaja pystyy huolehtimaan velvollisuuksistaan työnantajana. Lisäksi arvioidaan työntekijän toimeentulon riittävyys ja varmistetaan työntekijän sopivuus työhön, jos työssä edellytetään erityistä pätevyyttä tai terveydentilaa.

Tarvittaessa työnantajalta ja työntekijältä pyydetään lisätietoja ennen osapäätöstä. Selvityspyyntö lähetetään hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

TE-toimisto tekee hakemukseen osapäätöksen, jonka jälkeen hakemus siirtyy Maahanmuuttoviraston käsiteltäväksi. Maahanmuuttovirasto tekee hakemukseen päätöksen ja antaa myös TE-toimiston osapäätöksen tiedoksi, kun päätös on tehty.

Ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Työnantajan pitää tehdä ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä, kun työnantaja palkkaa työntekijän, joka ei ole EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä on EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen.

Työnantajan ilmoitus tehdään sähköisesti Maahanmuutoviraston Enter Finland -palvelussa.

Tarvittaessa ilmoituksen voi tehdä myös lähettämällä TE-toimistoon TEM 0.54-liitelomakkeen ja kopion työntekijän passista tai oleskelulupakortista.

Työnantajan tulee ilmoittaa ulkomaalaisesta työntekijästä työpaikan luottamushenkilöille ja säilyttää tiedot ulkomaalaisen työsuhteesta neljä vuotta ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisestä.

Työlupapalveluiden yhteystiedot

Työlupapalveluista saat neuvontaa työlupa-asioissasi.

Pirkanmaan TE-toimiston työlupapalvelut
PL 587, 33101 Tampere
tyoluvat.pirkanmaa@te-toimisto.fi
puh. 0295 045 502 (ma-pe klo 9–11)

Sivu päivitetty 5.11.2021