Paikalliset hankkeet

Työllisyyspoliittiset hankkeet tarjoavat pidempään työttömänä olleille työnhakijoille työmahdollisuuksia palkkatuella, työkokeilupaikkoja ja valmennusta. Hankkeet tarjoavat apua työmarkkinavalmiuksien ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työpaikan etsimiseen avoimilta työmarkkinoilta.

Tutustu Pirkanmaan hankkeisiin ja kiinnostuessasi toiminnasta, ole suoraan yhteydessä sen yhteyshenkilöön tai lähetä yhteydenottopyyntö TE-toimistolle Oma asiointi -palvelun kautta.

Hankkeet Pirkanmaalla

Yhteistyöllä työhön, Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi

Hanke tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukimahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille puu- ja entisöintitöissä, media-alaan ja graafiseen suunnitteluun sekä siivoupalveluiden tehdas- ja toimistosiivoukseen liittyen ja palvelutiimin toimintakokonaisuuteen, jossa on mahdollisuus päästä tutustumaan esimerkiksi kuljetualan eri tehtäviin. Hankkeen sijaintikunta on Tampere.

Kontillinen uraeväitä, SPR Kontti-Kierrätystavaratalo

Hankkeen asiakkaat työskentelevät palkkatukityössä tai työkokeilussa Tampereen Kontti secondhand-myymälässä kaupan- ja kierrätysalan ympäristössä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa muun muassa osaamista, työelämävalmiuksia ja digitaitoja. Hanke tarjoaa koulutusmahdollisuuksia, ryhmä- ja yksilöohjausta sekä työhönvalmennusta. Hankkeen sijaintikunta on Tampere.

Exit, SAWU-säätiö sr

Hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella ja järjestää työkokeilupaikka asiakkaalle. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden työllistymisvalmiuksia ja digitaitoja. Hankkeessa tarjotaan muun muassa opinnollistamista ja osatutkintojen suorittamista, yksilövalmennusta, korttikoulutusta ja yrittäjyyteen ohjaamista. Hankkeen sijaintikunta on Tampere.

Työkyky tutuksi, Nokian Väliasema ry

Hankkeen tavoitteena on työllistää välityömarkkinoille avoimia vastaaviin työtehtäviin kymmenelle eri ammattialalle. Työnkuvat rakentuvat asiakkaan osaamisen ja voimavarojen mukaisesti. Hanke tarjoaa muun muassa yksilö- ja ryhmäohjausta, työllistymis- ja digikoulutuksia. Työllistymisen aikana on mahdollisuus suorittaa osatutkintoja. Hankkeen sijaintikunta on Nokia. Hankkeen asiakkaat voivat työllistyä eri Pirkanmaan alueille.

Osaaminen edellä 2, Mielen ry

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa palvelutarvearvion pohjalta asiakas ohjataan kohti työmarkkinoita. Hankkeessa tarjotaan esimerkiksi henkilökohtaista yksilöohjausta (myös etäyhteyksin), jonka aikana on mahdollisuus syventää työnhakutaitoja tai saada ohjausta digitaalisten taitojen lisäämiseen. Hanke tarjoaa suomen kielen opetusta maahanmuuttajille sekä työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja eri työpajoilla, joissa voi suorittaa näyttöihin perustuvan osatutkinnon. Hankkeen sijaintikunta on Tampere.

FRWRD, Nauha ry

Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden osaamisen kehittäminen ja työllistymisen edistäminen. Keskeisinä toimenpiteinä ovat esimerkiksi opinnollistaminen ja osatutkintojen suorittaminen työtehtävien yhteydessä, maahanmuuttaja-asiakkaiden suomen kielen tuki, työllistymisvalmiuksia parantava koulutus sekä yksilö- että ryhmävalmennus. Hankkeen sijaintikunta on Tampere ja Ylöjärvi.

Avustajatoiminta – tietoa, taitoa, työtä, Sotainvalidien veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry

Hankkeen tavoitteena on antaa pitkään työttömänä olleille työnhakijoille työtä sotainvaliditaustaisten asiakkaiden ja myös muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä avustajina. Hankkeen tavoitteena on myös opinnollistaa ja kouluttaa hankkeeseen palkattuja avustajia puhdistus- ja hoiva-alan tehtäviin yhdessä Pirkanmaan ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hankkeella on tarjolla täydentävää korttikoulutusta. Hankkeen sijaintikunta on Tampere. Hankkeen asiakkaat voivat työllistyä eri Pirkanmaan alueille.

Takaisin työelämään III, SPR:n Mäntän osasto

Hanke työllistää palkkatuella ja tarjoaa työkokeilupaikkoja samankaltaisista tehtävistä, joita on tarjolla avoimilla työmarkkinoilla. Hanke tarjoaa yksilö- ja ryhmäohjausta sekä järjestää erilaista koulutusta osaamisen kehittämiseksi esimerkiksi korttikoulutukset. Hanke tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja pitkään työttömänä olleille henkilöille. Hankkeen sijaintikunta on Mänttä-Vilppula.

Työstä muutoksia! Teemana Muutos - TeeMu ry

Hankkeen tavoitteena on palveluiden avulla edistää asiakkaan työelämävalmiuksia, kartoittaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä, tukea alavalintaa ja jatkopolkua kohti työllistymistä avoimille työmarkkinoille tai muuta asiakkaan tilannetta selkiyttävää ratkaisua kohti. Hanke tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja, työllistymistä edistäviä palveluja, uraohjauspalvelua ja työhönvalmennusta. Hankkeen sijaintikunta on Kangasala.

  • Yhteyshenkilöt Asta Lahikainen, puh. 050 434 4924, asta.lahikainen@teemanamuutos.fi tai Jaana Romo-Inkeri, puh. 050 433 7040, jaana.romo-inkeri@teemanamuutos.fi.
  • Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022.
  • Lisätietoa hankkeesta (teemanamuutos.fi)

Eteenpäin, Jakamisen paikka ry

Hanke tarjoaa pitkään työttömänä olleille, maahanmuuttajille sekä heikentyneessä työmarkkinatilanteessa oleville mahdollisuuden lisätä osaamistaan, edistää työllistymistään sekä kartuttaa taitojaan ja valmiuksiaan polulla kohti työmarkkinoita. Hankkeessa on mahdollista lisätä digi- ja tietoteknisiä taitoja. Maahanmuuttajille tarjotaan suomen kielen opetusta. Hankkeen sijaintikunta on Tampere.

PiPa - Piirun verran Parempaa, Pirkanmaan Rakennuskulttuuriyhdistys ry

Hankkeen tarkoituksena on parantaa korjausrakentamisen ja rakennuskulttuuriin liittyvien alojen työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista sekä edistää heidän työllistymistään. Hankkeessa on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksia ja korttikoulutuksia tarpeen mukaan. Hankkeen sijaintikunta on Tampere.

Polkuja työhön 2, Heiska ry

Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen. Työkokeilu- ja palkkatukijakson aikana on mahdollisuus työn ohessa tehtäviin perus- ja ammattitutkintojen osasuorituksiin. Hankkeen sijaintikunta on Hämeenkyrö.

Työtie 2.0, UrAVa ry

Hanke toimii Valkeakoskella, Akaassa, Urjalassa ja Pälkäneellä. Asiakasta tuetaan oman uravalinnan selkeyttämisessä ja työpaikkaan tai koulutukseen hakeutumisessa. Yhteistyötä tehdään yritysten ja oppilaitosten kanssa. Hanke tarjoaa yksilöllisetä ura- ja työnhakuvalmennusta, teemallisia ryhmävalmennuksia ja työelämäkorttikoulutusta.

Hankinnoilla työhön - hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman Tampereen pilotti, Tampereen kaupunki

Pilotin tavoitteena on Tampereen kaupunkikonsernin hankintojen avulla lisätä työllistymismahdollisuuksia niille työnhakijoille, jotka tarvitsevat apua oman paikkansa löytämiseen avoimilta työmarkkinoilta. Pilotissa käytetään kaupungin hankintoja vipuna avaamaan uusia uria esimerkiksi pitkään työttömänä olleille, nuorille ja maahan muuttaneille. Samalla työllistämisehdon käyttöä kehitetään ja vakiinnutetaan osaksi Tampereen kaupunkikonsernin hankintoja niin, että ehto olisi oletusarvoisesti käytössä kaikissa siihen sopivissa hankinnoissa.

Tampereen pilotti on osa työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää kansallista hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmaa, joka konkreettisin toimin vastaa hallitusohjelmaan kirjattuun tavoitteeseen työllistämisestä julkisten hankintojen avulla.

  • Yhteyshenkilö Laura Ojanen, puh. 044 481 1468, laura.ojanen(a)tampere.fi.
  • Hanketta toteutetaan ajalla 1.3.2021 - 31.12.2022.
Sivu päivitetty 22.11.2022

Päivitetty: 22.11.2022