Paikalliset hankkeet

Työllisyyspoliittiset hankkeet tarjoavat pidempään työttömänä olleille työnhakijoille työmahdollisuuksia palkkatuella, työkokeilupaikkoja ja valmennusta. Hankkeet tarjoavat apua työmarkkinavalmiuksien ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työpaikan etsimiseen avoimilta työmarkkinoilta.

Tutustu Pirkanmaan hankkeisiin ja kiinnostuessasi toiminnasta, ole suoraan yhteydessä sen yhteyshenkilöön tai lähetä yhteydenottopyyntö TE-toimistolle Oma asiointi -palvelun kautta.

Yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelussa

Hankkeet Pirkanmaalla

Yhteistyöllä työhön

Hanke työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia auto-, media-, entisöinti- ja puutyöpajalle sekä kuljetukseen ja siivousosastolle. Hankkeessa mukana olevia ohjataan tavoitteellisesti joko työllistymään avoimille työmarkkinoille tai hakeutumaan koulutukseen.

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Yhteyshenkilö: Tarja Pihlman, tarja.pihlman@etappi.info
Toteutusaika: 1.1.2020 - 31.12.2020
Lisätietoa

Kontillinen uraeväitä

Hanke tarjoaa siirtymävaiheen työpaikkoja kaupan alan työtehtävissä Kontti-kierrätystavaratalossa. Asiakkaiden työllistymistä tuetaan ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä kouluttamisen avulla. Jatkopolkujen löytämiseksi hanke tekee yhteistyötä yritysten kanssa, keskeisiä kumppaneita ovat kaupan alan ja henkilöstöpalvelualan yritykset.

SPR, Kontti kierrätystavaratalo-ketju
Yhteyshenkilö: Heidi Auvinen, heidi.auvinen@redcross.fi
Toteutusaika: 1.1.2020 - 31.12.2020
Lisätietoa

Kierrätys toimeksi

Hanke tarjoaa monipuolisia työllistymismahdollisuuksia kierrätyskeskuksissaan Nekalassa, Jankassa ja Lielahdessa sekä Nextiili-pajassa mm. asiakaspalvelu- ja kuljetusalan työtehtäviin sekä avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen valmentavaa ohjausta.

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry
Yhteyshenkilö: Johanna Männikkö, johanna.mannikko@pirkanmaankierratys.fi
Toteutusaika: 1.3.2019 – 31.12.2020

Lisätietoa

Rakennuskulttuurista työtä

Hankkeen tarkoituksena on parantaa korjausrakentamisen ja rakennuskulttuuriin  liittyvien alojen työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista sekä edistää heidän työllistymistään.

Pirkanmaan Rakennuskulttuuriyhdistys ry
Yhteyshenkilö: Katja Wallenius, raku@piiru.fi
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2020
Lisätietoa

Uratehdas 2.0

Hankkeen tavoitteena on pääasiassa Pirkanmaalta töitä etsivien, pääasiassa yksityiselle sektorille työllistyvien korkeakoulutettujen tai opistotason koulutuksen suorittaneiden, vastaavissa tehtävissä työskennelleiden sekä muiden oman osaamisensa tuotteistamiseen apua kaipaavien työttömien työnhakijoiden työnhakuvalmiuksien edistäminen. Hanke auttaa työnhakijoita löytämään uusia mahdollisuuksia oman osaamisen hyödyntämiseen työmarkkinoilla sekä tarjoaa uraohjausta ja -neuvontaa. Hanke järjestää monipuolisia ja laadukkaita työnhakuun liittyviä koulutuksia työnhakijoille.

Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry
Yhteyshenkilö: Tiina Keskinen ja Jaana Taskula, etunimi.sukunimi@uratehdas.fi
Toteutusaika: 1.1.2020 - 31.12.2020
Lisätietoa

Tunnista työkykysi työelämään

Hankkeen tavoitteena on työllistää välityömarkkinoille avoimia vastaaviin työtehtäviin 10 eri ammattialalle. Tavoitteena on myös mm. asiakkaan ammattitaidon vahvistuminen, työelämässä selviytyminen, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, ratkaisun löytyminen. Työllistymisen aikana on mahdollisuus suorittaa osatutkintoja.

Nokian Väliasema ry
Yhteyshenkilö: Anne Suomala, anne.suomala@nokianvaliasema.fi
Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2020
Lisätietoa

Osaaminen edellä

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat tai vaikeasti työllistyvät Tampereen sekä ympäristökuntien työttömät työnhakijat. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa palvelutarvearvion pohjalta asiakas ohjataan kohti työmarkkinoita.

Mielen ry
Yhteyshenkilö: Teija Lehtinen, teija.lehtinen@mielen.fi
Toteutusaika: 1.1.2019 – 31.12.2020
Lisätietoa

Polkuja työhön

Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen. Hanke tarjoaa monipuolisia työtehtäviä mm. entisöintitöitä, kiinteistöjen huolto- ja siivoustöitä, piha- ja puutarhatöitä, savusaunan lämmitystä sekä asiakaspalvelu- ja keittiöapulaisen tehtäviä.

Heiska ry
Yhteyshenkilö: Aune Hamadi, aune.hamadi@heiskary.fi
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2020
Lisätietoa

Japasta jatkoon

Hankkeen tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä parantaen heidän valmiuksiaan sijoittua työhön tai koulutukseen. Asiakkailla on mahdollisuus kokeilla erilaisia työtehtäviä, lisätä osaamistaan ja tuoda oma osaamisensa näkyväksi. Hankkeessa asiakas saa konkreettista tukea ja ohjausta jatkopolkujen suunnittelemiseen ja etsimiseen. Hankkeen palveluihin kuuluvat tietoteknisten taitojen oppimista sekä maahanmuuttaja-asiakkaille suomen kielen opetus. Tarjottavia työtehtäviä ovat kotiaputyö, ohjaaminen ja vertaisohjaaminen, tekstiili- ja käsityöalan tehtävät, tietotekniikka-alan tehtävät sekä suomen kielen opetus.

Jakamisen paikka ry
Yhteyshenkilö: Terhi Vainionperä, terhi.vainionpera@elisanet.fi
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2020
Lisätietoa

XD'

Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden osaamisen kehittäminen ja työllistymisen edistäminen. Keskeisinä toimenpiteinä ovat mm. opinnollistaminen ja osatutkintojen suorittaminen työtehtävien yhteydessä, työkielikylvyt ja työllistymisvalmiuksia parantava koulutus, yksilövalmennus.

Nauha ry

Yhteyshenkilö: Jenni Nurminen, jenni@nauha.fi
Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2020
Lisätietoa

Takaisin työelämään II

Hanke tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työsuhteen aikana jokaisella osallistujalla on mahdollista kehittää osaamistaan erilaisten koulutusten kuten korttikoulutusten ja osatutkintojen, monipuolisten tehtävien sekä henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Hankkeessa etsitään jatkotyöllistymismahdollisuuksia alueen yrityksistä.

SPR, Mäntän osasto
Yhteyshenkilö: Teija Kuukka, takaisintyoelamaan@gmail.com
Toteutusaika: 15.5.2019 - 31.12.2020
Lisätietoa

Sotainvalidien avustajatoiminta – askel ammattiin ja työelämään

Hankkeen tavoitteena on antaa pitkään työttömänä olleille työnhakijoille työtä sotainvaliditaustaisten asiakkaiden ja myös muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä avustajina. Hankkeen tavoitteena on myös opinnollistaa ja kouluttaa hankkeeseen palkattuja avustajia puhdistus-, kiinteistö- tai hoiva-alan tehtäviin yhdessä Pirkanmaan ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Sotainvalidien veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry
Yhteyshenkilö: Sirpa Autero, sirpa.autero@sotainvalidit.fi
Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2020
Lisätietoa

Oksalle ylimmälle

Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja alle 30-vuotiaita nuoria. Asiakkaille luodaan jatkopolku, joka tarkoittaa suunnitelmaa työhön siirtymisestä, koulutukseen hakeutumisesta tai muuta ratkaisua, joka palvelee asiakkaan tilannetta pitkäkestoisesti.

Teemana Muutos - TeeMu ry
Yhteyshenkilö: Asta Lahikainen, asta.lahikainen@teemanamuutos.fi tai Jaana Inkeri-Romo, jaana.romo-inkeri@teemanamuutos.fi
Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2020

Lisätietoa

Seppo

Hankkeessa on mahdollista työllistyä työkokeilun kautta palkkatuettuun työhön Mänttä-Vilppulan kaupungin eri toimialoille, kuten puistotyöhön, kiinteistötoimeen, siivoustoimeen ja toimistotyöhön. Työtä tehdään aidoissa työpaikoissa kyseisen toimialan tehtävissä. Hankkeessa tehdään yritysyhteistyötä ja työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkoja voidaan etsiä myös suoraan seutukunnan yrityksistä. Hanke tarjoaa asiakkaille lyhytkoulutuksia, yksilöohjausta ja palkkatuella siirtämistä yritykseen. Osaamisen arvioinnin avulla asiakkaan osaaminen saadaan näkyväksi. Tavoitteena on löytää pysyviä ratkaisuja työttömille työnhakijoille, joko työllistymiseen tai työllistymistä edistävään koulutukseen.

Mänttä-Vilpppulan kaupunki
Yhteyshenkilö: Heli Palomäki, heli.palomaki@taidekaupunki.fi
Toteutusaika: 1.1.2020 - 31.12.2020
Lisätietoa

Työtie

Hankkeen tavoitteena on työnhaku- ja uravalmennuksen avulla valmentaa työttömiä työnhakijoita Valkeakoskella, Akaassa ja Urjalassa kohti avoimia työmarkkinoita. Hanke tukee asiakkaan osaamisen ja työelämävalmiuksien tunnistamista sekä ammatti-identiteetin vahvistamista.

UrAVa ry
Yhteyshenkilö: Nina Hukkila, nina.hukkila@tyotie.fi
Toteutusaika 1.2.2018 - 31.12.2020
Lisätietoa

Päivitetty 21.7.2020
Oma
asiointi