Paikalliset hankkeet

Työllisyyspoliittiset hankkeet tarjoavat pidempään työttömänä olleille työnhakijoille työmahdollisuuksia palkkatuella, työkokeilupaikkoja ja valmennusta. Hankkeet tarjoavat apua työmarkkinavalmiuksien ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työpaikan etsimiseen avoimilta työmarkkinoilta.

Tutustu Pirkanmaan hankkeisiin ja kiinnostuessasi toiminnasta, ole suoraan yhteydessä sen yhteyshenkilöön tai lähetä yhteydenottopyyntö TE-toimistolle Oma asiointi -palvelun kautta.

Hankkeet Pirkanmaalla

Yhteistyöllä työhön, Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi

Hanke työllistää pitkäaikaistyöttömiä, nuoria ja maahanmuuttajia auto-, media-, entisöinti- ja puutyöpajalle sekä kuljetukseen ja siivousosastolle. Hankkeessa mukana olevia ohjataan tavoitteellisesti joko työllistymään avoimille työmarkkinoille tai hakeutumaan koulutukseen.

Kontillinen uraeväitä, SPR Kontti-Kierrätystavaratalo

Hanke tarjoaa siirtymävaiheen työpaikkoja kaupan alan työtehtävissä Kontti-kierrätystavaratalossa. Asiakkaiden työllistymistä tuetaan ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä kouluttamisen avulla. Jatkopolkujen löytämiseksi hanke tekee yhteistyötä yritysten kanssa, keskeisiä kumppaneita ovat kaupan alan ja henkilöstöpalvelualan yritykset.

Kierrätys toimeksi, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry

Hanke tarjoaa monipuolisia työllistymismahdollisuuksia kierrätyskeskuksissaan Nekalassa, Jankassa ja Lielahdessa sekä Nextiili-pajassa esimerkiksi asiakaspalvelu- ja kuljetusalan työtehtäviin sekä avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen valmentavaa ohjausta.

Uratehdas 2.0, Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry

Hankkeen tavoitteena on pääasiassa Pirkanmaalta töitä etsivien, pääasiassa yksityiselle sektorille työllistyvien korkeakoulutettujen tai opistotason koulutuksen suorittaneiden, vastaavissa tehtävissä työskennelleiden sekä muiden oman osaamisensa tuotteistamiseen apua kaipaavien työttömien työnhakijoiden työnhakuvalmiuksien edistäminen. Hanke auttaa työnhakijoita löytämään uusia mahdollisuuksia oman osaamisen hyödyntämiseen työmarkkinoilla sekä tarjoaa uraohjausta ja -neuvontaa. Hanke järjestää monipuolisia ja laadukkaita työnhakuun liittyviä koulutuksia työnhakijoille.

Tunnista työkykysi työelämään, Nokian Väliasema ry

Hankkeen tavoitteena on työllistää välityömarkkinoille avoimia vastaaviin työtehtäviin kymmenelle eri ammattialalle. Tavoitteena ovat myös esimerkiksi asiakkaan ammattitaidon vahvistuminen, työelämässä selviytyminen, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä ratkaisun löytyminen. Työllistymisen aikana on mahdollisuus suorittaa osatutkintoja.

Osaaminen edellä, Mielen ry

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat tai vaikeasti työllistyvät Pirkanmaan työttömät työnhakijat. Hankkeessa tarjotaan esimerkiksi henkilökohtaista yksilöohjausta, työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa palvelutarvearvion pohjalta asiakas ohjataan kohti työmarkkinoita.

XD', Nauha ry

Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden osaamisen kehittäminen ja työllistymisen edistäminen. Keskeisinä toimenpiteinä ovat esimerkiksi opinnollistaminen ja osatutkintojen suorittaminen työtehtävien yhteydessä, työkielikylvyt ja työllistymisvalmiuksia parantava koulutus sekä yksilövalmennus.

Sotainvalidien avustajatoiminta – askel ammattiin ja työelämään, Sotainvalidien veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry

Hankkeen tavoitteena on antaa pitkään työttömänä olleille työnhakijoille työtä sotainvaliditaustaisten asiakkaiden ja myös muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä avustajina. Hankkeen tavoitteena on myös opinnollistaa ja kouluttaa hankkeeseen palkattuja avustajia puhdistus-, kiinteistö- tai hoiva-alan tehtäviin yhdessä Pirkanmaan ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Takaisin työelämään II, SPR:n Mäntän osasto

Hanke tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työsuhteen aikana jokaisella osallistujalla on mahdollista kehittää osaamistaan erilaisten koulutusten kuten korttikoulutusten ja osatutkintojen, monipuolisten tehtävien sekä henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Hankkeessa etsitään jatkotyöllistymismahdollisuuksia alueen yrityksistä.

Oksalle ylimmälle, Teemana Muutos - TeeMu ry

Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja alle 30-vuotiaita nuoria. Asiakkaalle luodaan jatkopolku, joka tarkoittaa suunnitelmaa työhön siirtymisestä, koulutukseen hakeutumisesta tai muuta ratkaisua, joka palvelee asiakkaan tilannetta pitkäkestoisesti.

  • Yhteyshenkilöt Asta Lahikainen, puh. 050 434 4924, asta.lahikainen@teemanamuutos.fi tai Jaana Romo-Inkeri, puh. 050 433 7040, jaana.romo-inkeri@teemanamuutos.fi.
  • Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2019 - 31.12.2021.
  • Lisätietoa hankkeesta (teemanamuutos.fi)

Eteenpäin, Jakamisen paikka ry

Hanke tarjoaa pitkään työttömänä olleille, maahanmuuttajille sekä heikentyneessä työmarkkinatilanteessa oleville mahdollisuuden lisätä osaamistaan, edistää työllistymistään sekä kartuttaa taitojaan ja valmiuksiaan polulla kohti työmarkkinoita. Hankkeessa on mahdollista lisätä digi- ja tietoteknisiä taitoja. Maahanmuuttajielle tarjotaan suomen kielen opetusta.

PiPa - Piirun verran Parempaa, Pirkanmaan Rakennuskulttuuriyhdistys ry

Hankkeen tarkoituksena on parantaa korjausrakentamisen ja rakennuskulttuuriin liittyvien alojen työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista sekä edistää työllistymistä.

Polkuja työhön 2, Heiska ry

Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen. Hanke tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kuten entisöintitöitä, kiinteistöjen huolto- ja siivoustöitä, piha- ja puutarhatöitä, savusaunan lämmitystä sekä asiakaspalvelu- ja keittiöapulaisen tehtäviä.

Työtie 2.0, UrAVa ry

Hankkeen tavoitteena on valmentaa työttömiä työnhakijoita kohti avoimia työmarkkinoita työnhaku- ja uravalmennuksen avulla Valkeakoskella, Akaassa,Urjalassa ja Pälkäneellä. Lisäksi työllistettävien työnhaku- ja työllistymisvalmiuksia vahvistetaan eri tavoin.

Sivu päivitetty 2.9.2021