Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki, jonka TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkakustannuksiin. Palkalla tuetun työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää myös alentuneesti työkykyisen sekä 60 vuotta täyttäneen pitkään työttömänä olleen mahdollisuuksia osallistua työelämään.

Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. TE-toimisto voi palkkatukea myöntäessään asettaa tuen saamiselle työnhakijan ja tuentarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia ehtoja.

Palkkatukea voidaan myöntää

  • toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen,
  • määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen,
  • oppisopimuskoulutukseen,
  • osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. TE-toimisto tai kuntakokeilu arvioi, että tuki on tarkoituksenmukainen keino edistää työttömän työnhakijan työllistymistä ja päättää erikseen jokaisen tukijakson keston ja määrän. Tieto palkkatuesta on kirjattu työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaan tai palkkatukikorttiin.

Miten palkkatukea haetaan?

Voit hakea palkkatukea sähköisesti Työmarkkinatorilla sijaitsevan TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta. Asiointipalveluun kirjaudut henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Hae tukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista.

Täytä hakemus ja lisää tarvittavat liitteet asiointipalvelun palveluvalikon kautta. Asiointipalvelun sisäiset ohjeet helpottavat hakemuksen täyttöä. Palvelusta saapuvat ilmoitukset kertovat tietoa asiointisi eri vaiheista.

TE-toimisto tai kuntakokeilu tarkistaa tuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä. Työsuhde voi alkaa vasta, kun palkkatuki on myönnetty.

Keskeisimmät muutokset 1.7.2023 alkaen

  • Palkkatukea ei voi enää hakea paperisella palkkatukihakemuksella.
  • Palkkatukea hakevilta työnantajilta edellytetään jatkossa Y-tunnusta, ja tukea ei myönnetä kotitalouksille.  
  • Uudistettu palkkatuki kohdentuu palkkakustannuksiin ja tuen prosentuaalinen määrä kasvaa. Työnantaja ei voi jatkossa kattaa tuella palkan sivukuluja tai lomarahaa.  
  • Työnantajan ilmoitusvelvollisuus kevenee. KEHA-keskus, joka vastaa tuen maksatuksesta, tuottaa asiointipalvelussa maksatushakemukselle tulorekisteristä saatavat tulotiedot ja tiedot poissaolojaksoista palkanmaksukuukausittain. Eri pituisista maksatusjaksoista luovutaan ja jatkossa työnantajat hakevat palkkatuen maksatusta palkanmaksukausittain.  
  • Kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet voivat halutessaan luopua erillisestä palkkatuen maksatuksen hakemisesta valtuuttamalla KEHA-keskuksen yhdistelmään työllistetystä henkilöstä kalenterikuukausittain maksettavan palkkatuen automaattisesti tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen pohjalta. Automaattista maksatusta päästään hyödyntämään syyskuussa. 

Lue lisää palkkatuesta:

Päivitetty: 18.08.2023