Välityömarkkinoiden kehittäminen

Tältä sivulta löydät ajankohtaista tietoa välityömarkkinatoimijoille järjestettävistä työpajoista ja tiedotustilaisuuksista sekä asiakasohjauksen parantamiseksi järjestettävistä tapahtumista kuten aamukouluina järjestettävistä esittelyistä. Sivulta löydät myös tilaisuuksien koulutusmateriaaleja.

Lisätietoja aiheesta antaa Pirkanmaan TE-toimiston välityömarkkinakoordinaattori Meiju Sandberg, meiju.sandberg@te-toimisto.fi, puh. 0295 045 280.

100%:n palkkatuki

Yhdistykset voivat hakea 100 prosentin palkkatukea. Palkkatukijaksoon liitetään työllistymistä edistävä palvelu. Palveluista esimerkkeinä voidaan mainita osatutkinto, oppisopimus (etukäteen yhteys Pirkanmaan TE-toimistoon), muu työllistymistä ja ammatillista osaamista lisäävä koulutus, suomen kielen opetusta maahanmuuttajille, tukea työllistymiseen nuorelle ja/tai työhönvalmennusta. Työhönvalmennus voidaan toteuttaa yhdistyksen omana toimintana tai hyödyntää Valmennuskeskus Publicin tarjoamaa työhönvalmennusta. Työnantaja ohjaa asiakkaan palveluun sähköpostilla osoitteeseen: public@valmennuskeskus.fi.

Kirjaa työllistymistä edistävä palvelu palkkatukihakemuksen kohtaan "pääasialliset työtehtävät". Hakemuksesta tulee käydä ilmi, että haetaan 100 prosentin palkkatukea.

Lisätietoja palkkatuen hakemisesta saa sähköpostitse osoitteesta tukitiimi.pirkanmaa@te-toimisto.fi tai Pirkanmaan TE-toimiston välityömarkkinakoordinaattorilta.

Lisätietoa palkkatuen yleisistä ehdoista

Välityömarkkinoiden tulevat työpajat

Seuraava työpaja järjestetään 20.11.2020. Lisätietoja välityömarkkinakoordinaattorilta.

Aiemmin pidettyjen työpajojen materiaaleja voi tiedustella välityömarkkinakoordinaattorilta.

Välityömarkkinoiden aamukoulut

Välityömarkkinatoimijoilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa Pirkanmaan TE-toimiston aamukoulujen kautta. Esittelystä voit sopia välityömarkkinakoordinaattorin tai TE-toimiston yhdyshenkilön kanssa.