Uravalmennukset, koulutuskokeilu ja työkokeilu

Uravalmennuksiin, koulutuskokeiluun ja työkokeiluihin hakeudutaan TE-palveluiden asiantuntija- ja psykologipalvelun ohjaamana. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön palvelusta.

Uravalmennukset

Uravalmennukset Pirkanmaan TE-toimistossa tarjoaa Focus Työpolut. Paikkoja on rajoitetusti, joten toimi pikaisesti!

Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilussa tutustut koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Sen aikana arvioit ja täsmennät koulutussuunnitelmaasi esimerkiksi keskustelemalla opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista. Enintään kymmenen päivää kestävän koulutuskokeilun aikana voit tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun myös seuraamalla oppitunteja.

TE-palveluiden asiakkaiden on mahdollista osallistua viiden päivän mittaiseen Tredun (Tampereen seudun ammattiopisto) järjestämään koulutuskokeiluun seuraavilla aloilla: kone- ja tuotantotekniikka, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, liiketoiminta, logistiikka, matkailu- ja ravitsemus sekä sosiaali- ja terveysala. Koulutuskokeiluun hakeudutaan TE-palveluiden kautta.

 

Työkokeilu

Työkokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

  • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
  • Tavoitteena on selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti.
  • Kokeilun avulla voidaan selvittää, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto
  • Jos henkilö on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, työkokeilun tavoitteena on selvittää, minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön

Lailla pyritään estämään työkokeilun väärinkäytöksiä. Mikäli niitä kuitenkin tapahtuu, TE-toimistolla on keinot puuttua asiaan. Työkokeilu on monessa tapauksessa hyvä vaihtoehto edesauttaa työllistymistä.

 

Sivu päivitetty 8.9.2022

Päivitetty: 18.08.2023