Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää kestävä vapaa, jonka aikana sijaiseksesi palkataan TE-palveluissa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Vuorotteluvapaasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken kirjallisella vuorottelusopimuksella.

TE-toimisto ei myönnä vuorotteluvapaata eikä anna siitä päätöstä vaan antaa työvoimapoliittisen lausunnon vuorottelukorvauksen maksajalle (työttömyyskassa tai Kela).

TE-toimisto tutkii edellytysten täyttymisen niin vuorottelijan kuin sijaisen osalta. Tätä varten TE-toimisto tarvitsee vuorottelusopimuksen, sijaisen työsopimuksesta kopion ja tarvittaessa erillisen selvityksen vuorotteluvapaalle lähtevän palkattomista poissaoloista ja mahdollisesta yritystoiminnasta.

Edellytysten täytyttyä TE-toimisto toimittaa työttömyyskassalle tai Kelalle lausunnon vuorottelijan oikeudesta vuorottelukorvaukseen. Lausunto annetaan lähempänä vuorotteluvapaan alkamisajankohtaa, koska sijaisen on oltava vuorotteluvapaalain mukaisesti työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista.

Työttömyyskassa tai Kela antaa lopullisen päätöksen vuorottelukorvauksesta vuorottelijalle. Päätöksestä on valitusoikeus.

Lue lisää:

Päivitetty: 18.08.2023