Välityömarkkinoiden kehittäminen

Tältä sivulta löydät ajankohtaista tietoa välityömarkkinatoimijoille järjestettävistä työpajoista ja tiedotustilaisuuksista sekä asiakasohjauksen parantamiseksi järjestettävistä tapahtumista kuten aamukouluina järjestettävistä esittelyistä. Sivulta löydät myös tilaisuuksien koulutusmateriaaleja.

Lisätietoja aiheesta antaa Pirkanmaan TE-toimiston välityömarkkinakoordinaattori Meiju Sandberg, meiju.sandberg@te-toimisto.fi, puh. 0295 045 280.

100%:n palkkatuki

Yhdistykset ovat voineet hakea 100 prosentin palkkatukea vuoden 2019 alusta alkaen.

Palkkatukijaksoon tulee liittää työllistymistä edistävä palvelu. Palveluista esimerkkeinä voidaan mainita osatutkinto, oppisopimus (etukäteen yhteys Pirkanmaan TE-toimistoon), muu työllistymistä ja ammatillista osaamista lisäävä koulutus, suomen kielen opetusta maahanmuuttajille, tukea työllistymiseen nuorelle ja/tai työhönvalmennusta. Työhönvalmennus voidaan toteuttaa yhdistyksen omana toimintana tai hyödyntää Valmennuskeskus Publicin tarjoamaa työhönvalmennusta. Työnantaja ohjaa asiakkaan palveluun sähköpostilla osoitteeseen: public@valmennuskeskus.fi.

Kirjaa työllistymistä edistävä palvelu palkkatukihakemuksen kohtaan "pääasialliset työtehtävät". Hakemuksesta tulee käydä ilmi, että haetaan 100 prosentin palkkatukea.

Lisätietoja palkkatuen hakemisesta saa sähköpostitse osoitteesta tukitiimi.pirkanmaa@te-toimisto.fi tai Pirkanmaan TE-toimiston välityömarkkinakoordinaattorilta.

Lisätietoa palkkatuen yleisistä ehdoista

Välityömarkkinoiden tulevat työpajat

  • 31.1.2020, TreStart, Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere

Työpajojen materiaaleja voi tiedustella välityömarkkinakoordinaattorilta.

Välityömarkkinoiden aamukoulut

Välityömarkkinatoimijoilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa Pirkanmaan TE-toimiston aamukoulujen kautta. Esittelystä voit sopia välityömarkkinakoordinaattorin tai TE-toimiston yhdyshenkilön kanssa.

Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelma

Pirkanmaalaiset työllistymistä edistävät yhdistykset ja järjestöt kutsutaan mukaan kolmannen sektorin kehittämisohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa näiden toimijoiden elinvoimaa, osaamista ja verkostoitujmista kuntien, TE-toimiston, yritysten ja muiden järjestöjen kesken.

Verkostokiihdyttämö on koulutuskokonaisuus, johon otetaan mukaan kuusi järjestöä ja kuusi yritystä. Viisi päivää kestävän valmennuksen teemoja ovat mm. hankintaosaaminen ja talous, tuotteistaminen sekä viestintä, markkinointi ja verkostoituminen.

Elo-syyskuussa alkavat järjestöklubin tilaisuudet ovat työllistymistä edistäville järjestöille, yrityksille ja julkisille toimijoille avoimia tapahtumia, missä aiheina ovat mm. asiakaslähtöisyys ja palvelumuotoilu.

Kolmannen sektorin kehittämisohjelman ovat suunnitelleet Pirkanmaan maakuntavalmistelu, Pirkanmaan TE-toimisto, Tampereen kaupunki ja Vates-säätiön KeKo-hanke. Toimintaa rahoittavat Pirkanmaan TE-toimisto ja Tampereen kaupunki.

Haku verkostokiihdyttämöön päättyi 5.4.2019.

Pirkanmaan TE-toimiston tiedote 27.3.2019Pirkanmaan TE-toimiston tiedote 18.3.2019Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelma starttasi Tampereella

Järjestöklubi 12.11.2019 Tampereella

Pirkanmaan TE-toimiston, Tampereen kaupungin ja Vates-säätiön KeKo-hankkeen järjestämässä toisessa Järjestöklubissa käsitellään vaikuttavuuteen liittyviä teemoja. Puheenvuoroja kuullaan muun muassa Pirkanmaan TE-toimistolta, Valtakunnalliselta työpajayhdistykseltä ja Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:lta. Myös tällä kertaa on varattu aikaa keskustelulle ja verkostoitumiselle. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu 7.11.2019 mennessä tästä. Ohjelma tarkentuu myöhemmin tänne.