Seudulliset yrityspalvelut

Uudenmaan TE-toimisto tekee yhteistyötä Uudellamaalla toimivien, seudullisten yrityspalvelukumppaniensa kanssa.

Yhteistyötä tehdään erityisesti aloittavan yrittäjän palveluissa. Varsinaista yrittäjyysneuvontaa, kuten neuvoja liiketoimintasuunnitelman tekemistä varten, antavat seudulliset yrityspalvelukumppanit. TE-toimisto puolestaan tekee päätökset starttirahojen myöntämisestä ja järjestää yrittäjäkoulutuksia työvoimakoulutuksena.

>>Starttiraha

TE-toimisto voi ohjata asiakkaan kumppaniensa palveluiden piiriin, ja kumppanit voivat ohjata asiakkaitaan hakemaan palvelua TE-toimistosta.

Uudellamaalla yrityspalveluja tarjoavat mm. seuraavat kumppanimme:

Yrityspalvelukumppanit kuuluvat Yritys-Suomen yrityspalveluverkostoon. Yritys-Suomi on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima palvelu, joka kokoaa yhteen julkiset yrityspalveluorganisaatiot koko maassa. Lisää tietoa seudullisista yrityspalveluista saat Yritys-Suomen verkkosivuilta ja Yritys-Suomen valtakunnallisesta puhelinpalvelusta, numerosta 0295 020 500.

>>Yritys-Suomi

Pestaamo yhteistyökumppaninamme

Pestaamo on Helsingin Yrittäjien kaksivuotinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on tukea pk-yrittäjiä. Pestaamo mm. järjestää rekrytointiin ja työnantajuuteen liittyviä koulutuksia ja tarjoaa henkilökohtaista ohjausta yrittäjyyden haasteisiin. Lue lisää Pestaamosta.

Oma
asiointi