Hankkeet - tehokkaita palveluja työnhakijoille

Uudenmaan TE-toimisto on aktiivisena toimijana erilaisissa hankkeissa, jotka tarjoavat tehokkaita palveluja työllistymisen avuksi. Alla on esitelty hankkeita, joissa toimimme organisaattorina ja toteuttajana sekä hankkeita, joissa rahoitus ja toteutus tulee muilta tahoilta. Osa hankkeista toimii vain rajatulla alueella, osa koko Uudenmaan laajuisesti. Yhteistä näille kaikille on, että ne palvelevat työttömiä asiakkaitamme ja edistävät heidän sijoittumistaan työmarkkinoille. Hankkeiden työnhakijalle tarjoamat palvelut vaihtelevat, mutta usein ne sisältävät esimeriksi:

  • Henkilökohtaista tai ryhmävalmennusta
  • Vertaisryhmissä toimimista
  • Työnhakutaitojen ja -asiakirjojen päivitystä
  • Lyhytkoulutuksia
  • Uraohjausta
  • Apua työkokeilu- tai opiskelupaikan sekä ennen muuta työpaikan löytämiseen

Uudenmaan TE-toimisto rahoittaa alueellaan työllisyyspoliittisella (TYPO) avustuksella hankkeita, joissa toteuttajina on välityömarkkinatoimijoita eli yhdistyksiä, säätiöitä ja kuntia. TYPO-hankkeissa järjestetään erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja kuten työkokeiluja ja valmennuksia sekä tuetaan osallistujia työllistymään palkkatuella tai suoraan avoimille työmarkkinoille. Myös Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamissa hankkeissa toteutetaan erilaisia työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ja usein niihin liittyy ammatillisia valmiuksia lisääviä koulutuksia. Toiminnassa olevat TYPO- ja ESR-hankkeet löytyvät osoitteesta www.taidonpolku.fi ja lisätietoja näistä saa kehittämispäällikkö Eija Lappalaiselta, eija.lappalainen@te-toimisto.fi.

"Työ-SIB" -ohjelma on Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama vaikuttavuusinvestointihanke. Hankkeen päätavoite on auttaa tuhansia pitkäaikaistyöttömiä työllistymään vuosien 2020-2025 aikana. Sen rahoituksesta sekä hallinnosta vastaa S-Pankki ja asiakkaiden ohjaamisesta TE-toimisto sekä työllisyyden kuntakokeilut. Työnhakijoita hankkeessa auttavat useat eri palveluntuottajat, jotka ovat työllistämisen kokeneita ammattilaisia. Lisätietoja löytyy ohjelman kotisivuilta www.tyosib.fi ja ohjelman esittely löytyy myös TE-livestä. Sähköpostilla hanketta koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen: tyosib.uusimaa@te-toimisto.fi.

Uudenmaan TE-toimisto on vahvasti mukana toteuttamassa hallitusohjelman mukaista Työkykyohjelmaa. TE-toimistossa kartoitetaan ja tunnistetaan osatyökykyisiä työnhakija-asiakkaita, joille pystytään räätälöimään yksilöllisiä työllistymisen polkuja. Erilaisissa valmennuksissa huomioidaan asiakkaiden osaaminen ja olemassa oleva työkyky. Kyseessä on Uudenmaan TE-toimiston oma hanke: "TyöDesign - tunnista, muotoile ja työllistä". Lisätietoa  TE-toimiston palveluista antavat Uudenmaan TE-toimiston työkykykoordinaattorit, jotka tavoittaa parhaiten sähköpostilla osoitteesta tyokyky.uusimaa@te-toimisto.fi.

Uudenmaan TE-toimisto on yhdessä Helsingin Yliopistollisen Sairaalan (HUS) kanssa toteuttamassa Uudenmaan alueella "IPS - Sijoita ja Valmenna" -hanketta, joka on kohdennettu mielenterveyskuntoutujille. Tähän hankkeeseen asiakkaat ohjautuvan HUS:n psykiatrian poliklinikoiden kautta. Lisätietoja löytyy hankkeen kotisivulta www.sijoitajavalmenna-uusimaa.fi. Uudenmaan TE-toimistossa lisätietoja tästä hankkeesta saa tiiminvetäjä Henna-Marita Salmensuolta, henna-marita.salmensuo@te-toimisto.fi.

Kiinnostuitko?

Varmin tapa päästä mukaan johonkin edellä mainituista hankkeista tai palveluista on keskustella TE-toimistossa asiasta oman vastuuasiantuntijan kanssa. Työnhakijalla on mahdollisuus arvioida yhdessä asiantuntijan kanssa hankkeen tai palvelun sopivuutta omaan tilanteeseensa. Saat myös asiantuntijalta lisätietoa hankkeen tai palvelun sisällöstä ja ohjeet, miten siihen pääsee mukaan. Yhteyden omaan vastuuasiantuntijaasi saat jättämällä yhteydenottopyynnön joko Oma asioinnissa tai kirjaamon kautta kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi.

Päivitetty: 21.11.2022