Yrittäjäkoulutukset

Uudellamaalla järjestettäviä yrittäjäkoulutuksia ovat Kohti yrittäjyyttä ja Yrittäjyysosaamisen syventäminen. Yrittäjäkoulutukset löytyvät TE-palvelujen haussa olevista työvoimakoulutuksista hakusanalla "kohti yrittäjyyttä" tai "yrittäjyysosaamisen syventäminen". 

Kohti yrittäjyyttä -koulutus

Koulutus on tarkoitettu henkilölle, joka suunnittelee yrityksen perustamista, on kiinnostunut yritystoiminnasta tai on aloittanut yritystoiminnan starttirahalla.

Koulutus on hyvä lähtökohta yritystoiminnan aloittamiselle. Osallistujalla ei tarvitse olla tarkkaa liiketoimintasuunnitelmaa, vaan koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle välineitä ja keinoja, kun hän pohtii, olisiko hänestä yrittäjäksi. Koulutuksen aikana voi verkostoitua muiden yrittäjyyttä aloittavien osallistujien kanssa.

Kohti yrittäjyyttä -koulutuksia järjestetään suomeksi, selkosuomeksi ja englanniksi.

Koulutuksen sisältö (30 pv):

Kartoitus (5 pv) on johdanto yrittäjyyteen. Kartoituksessa kartoitetaan omia valmiuksia ja motivaatiota yrittäjänä toimimiseen sekä arvioidaan omaa liikeideaa. Osa osallistujista karsiutuu kartoitusjakson jälkeen kouluttajan ja osallistujan yhteisellä sopimuksella. Karsimisesta voidaan sopia esimerkiksi jos osallistuja kokee, ettei halua ryhtyä yrittäjäksi tai jos liiketoimintasuunnitelma ei ole vielä toteutuskelpoinen.

Varsinaisen koulutuksen (22 pv) aikana syvennetään kartoituksen teemoja sekä tehdään liiketoimintasuunnitelmat valmiiksi.

Jatkopäivät (3 pv) järjestetään noin kuukausi sen jälkeen, kun koulutus on päättynyt. Jatkopäivillä käydään läpi liiketoimintasuunnitelmien etenemistä.

Yrittäjyysosaamisen syventäminen -koulutus

Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo aloittaneet yrittäjyyden tai joilla on aiempaa tietoa ja kokemusta yrittäjyydestä. Osallistujalla tulee olla yritysidea ja ainakin alustava liiketoimintasuunnitelma. Syventävä koulutus on hyvä jatkokoulutus Kohti yrittäjyyttä -koulutukselle.

Koulutuksessa keskitytään liikeidean kirkastamiseen ja kehittämiseen. Myyntiin ja asiakashankintaan liittyvät kysymykset ovat koulutuksessa vahvasti esillä.

Koulutuksen kesto on 20 päivää ja se järjestetään suomeksi.

Päivitetty: 18.08.2023