Työvoimakoulutukset

Tutustu  ja hae työvoimakoulutuksiin

Työvoimakoulutukset ovat työmarkkinalähtöisesti suunniteltuja koulutuksia. Niiden tavoitteena on parantaa henkilön ammattitaitoa ja työllistymismahdollisuuksia, säilyttää työpaikka, parantaa valmiuksia toimia yrittäjänä sekä edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja yritysten syntymistä.

Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutuksen järjestäjinä ovat ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut ja yksityiset koulutuspalvelujen tuottajat.

Työvoimakoulutusta ovat

  • ammatillinen työvoimakoulutus,
  • yhteishankintakoulutukset (Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutus),
  • F.E.C -koulutukset (Further Educated with Companies),
  • yrittäjyyskoulutukset,
  • lupatyyppiset koulutukset, jotka sisältyvät ammatillisiin työvoimakoulutuksiin,
  • kotoutumiskoulutus.

Päivitetty: 18.08.2023